Klachten aan bewegingsapparaat en te veel zitten

Klachten aan bewegingsapparaat en te veel zitten

Woensdag 15 mei 2024

Klachten aan bewegingsapparaat bij 6 op de 10 werknemers; let ook op te veel zitten

Het aantal medewerkers met klachten aan het bewegingsapparaat stijgt. 60% van alle werknemers heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Dit was 56%. Daarnaast heeft 44% van de werknemers klachten aan armen, nek en schouders. Te veel zitten is één van de oorzaken van de klachten. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Werknemers verwachten maatregelen van werkgevers

Het is een verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heb je als werkgever ook een coachende rol. Werknemers verwachten dan ook dat werkgevers initiatief nemen ook:

 • 30% van de werknemers met lichamelijk zwaar werk vindt (aanvullende) maatregelen voor lichamelijk zwaar werk nodig.
 • 41% van de beeldschermwerkers met lichamelijk belastend werk vindt (aanvullende) maatregelen voor beeldschermwerk nodig.

Fysieke klachten door te veel zitten

De klachten aan het bewegingsapparaat komen niet alleen door fysiek belastend werk. Ook beeldschermwerk zorgt voor grote problemen.47% van de Nederlanders zit 6 uur of langer tijdens het werk op een gemiddelde werkdag.26% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zit op een gemiddelde dag meer dan 8,5 uur. In geen enkel ander land zit zo’n groot deel van de bevolking zoveel uren per dag.

Waarom is lang zitten ongezond?

Onderzoek van de Gezondheidsraad laat zien dat langdurig zitten het risico verhoogt op hart- en vaatziekten. Mensen die meer dan 8 uur per dag zitten en weinig bewegen, hebben 74% meer kans op hart- en vaatziekten dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten en erg veel bewegen.

Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat langdurig zitten de kans verhoogt op het krijgen van diabetes type II, depressieve klachten en sommige vormen van kanker. Er is nog weinig goed onderzoek gedaan naar een relatie tussen langdurig zitten en het risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, pezen en banden).

Maatregelen tegen fysieke klachten door te lang zitten

Een preventieve aanpak van fysieke belasting helpt om klachten op de lange termijn te voorkomen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid de risico’s te kennen en passende maatregelen te treffen. Elk bedrijf met personeel moet een preventiemedewerker aanstellen en een RI&E uitvoeren en vastleggen. Onderstaande maatregelen kunnen opgenomen worden:

 • Beperk beeldschermwerk bij voorkeur tot maximaal 6 uur per dag. Als dit niet haalbaar is, is het nóg belangrijker om voor goede werkomstandigheden te zorgen.
 • Zorg dat beeldscherm, toetsenbord en muis aansluiten bij de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld een smal toetsenbord zodat de muis dan dichter bij het lichaam gebruikt kan worden en stoelen die op de lichaamsmaten van de gebruikers ingesteld kunnen worden.
 • Voor mensen met zittende beroepen is het advies daarom om zitten regelmatig, bij voorkeur ieder half uur, te onderbreken met staan of lopen. Deze (korte) onderbrekingen lijken namelijk al een gunstig effect te hebben op het risico op hart- en vaatziekten.
 • Verstrek informatie over het belang van het instellen van de werkplek en afwisseling in werkhouding en -taken.

Klachten bewegingsapparaat en langdurig zitten

Richtlijnen voor bewegen

In Nederland gelden voor volwassenen de volgende algemene beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad:

 • Minimaal 150 minuten matig-intensief bewegen, zoals wandelen en fietsen, verspreid over de week.
 • Minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten, zoals traplopen of krachttraining.
 • Voorkom veel stilzitten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert daarbij om het zitten te vervangen door (lichte, matige of intensieve) fysieke activiteit. Iedere mate van activiteit is beter dan zitten en levert gezondheidswinst op.

Tips om te bewegen voor mensen die op kantoor werken

 • Apps en smartwatches die motiverend werken door de hoeveelheid bewegen en stilzitten bij te houden.
 • Organiseren van staand of lopend overleg.
 • Staand of lopend telefoneren.
 • Even opstaan tijdens of na een (digitale) vergadering.
 • Iedereen voor zichzelf koffie, thee en water halen (het liefst op enige afstand van de werkplek).
 • Printers en prullenbakken centraliseren.
 • Zit-statafels.

Thuiswerkplek is verbeterd, maar let ook op voldoende beweging

De omstandigheden voor thuiswerkers verbeteren. Thuiswerkers hadden in 2023 vaker een goede werkhoogte (83%) en instelbare bureaustoel (74%) dan een jaar eerder (respectievelijk 76% en 65%). Thuis is het wel moeilijker om zitten te onderbreken tijdens het werk. Vaak zijn afstanden (naar bijvoorbeeld toilet of koffieapparaat) korter. Ook wordt het werk, inclusief overlegtijd, geheel rondom de computer georganiseerd. Stimuleer medewerkers dus juist ook thuis, tussen werktaken en overleggen door, korte rust- en beweegmomenten in te plannen. Bijvoorbeeld een wandeling maken voor of na het werk.

Sparren over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met VMD Koster

VMD Koster is de partner voor jouw organisatie voor alles wat komt kijken bij vitaliteit en ziekteverzuim. Het is belangrijk om niet alleen te focussen op het voorkomen van verzuim, maar juist ook op het bevorderen van gezondheid. Wij gaan graag met je in gesprek over een mogelijke samenwerking. Bel ons daarom direct op 0172 611 116.

  Vraag stellen