Kentekens werkmaterieel altijd doorgeven voor verzekeringsdekking

Kentekens werkmaterieel altijd doorgeven voor verzekeringsdekking

Vrijdag 2 februari 2024

Kentekens werkmaterieel altijd doorgeven voor verzekeringsdekking

Sinds 2022 geldt voor de meeste landbouwvoertuigen en werkmaterieel een kentekenplicht. Ook als het werkmaterieel alleen op het eigen terrein rijdt dat toegankelijk is voor anderen. Er is voor deze voertuigen en het materieel dan ook een verplichting een verzekering af te sluiten. Dit is de werkmaterieelverzekering.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

De verplichting om een verzekering af te sluiten is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Deze wet stelt dat voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt, inclusief werkmaterieel, verzekerd moeten zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).Met de dekking WA is schade die wordt toegebracht aan derden gedekt. Zowel materiële schade als letselschade. Als je ook schade aan het materieel zelf wil verzekeren, is een aanvullende dekking nodig.

Kenteken doorgeven aan verzekeringsadviseur

Heb je een voertuig geregistreerd? Dan ontvang je een kentekenbewijs en meldcode. Geef deze door aan ons. Als verzekeringsadviseur kunnen wij het kenteken dan aanmelden bij de verzekeraar. De verzekeraar zorgt vervolgens weer voor registratie van de verzekering bij de RDW.

Controle verzekeringsplicht door RDW

De RDW benadert eigenaren van (land)bouwvoertuigen die nog geen verzekering hebben. Is een voertuig niet als WA-verzekerd geregistreerd? Dan volgt een boete van € 450.

Aanvullende informatie over de kentekenplicht

Er is veel informatie te vinden over de geldende regels op de website van de RDW. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de risicomanagers en adviseurs van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of stel je vraag via deze website.

Vraag stellen aan onze adviseurs