In- en uitlooprisico bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

In- en uitlooprisico bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Vrijdag 6 augustus 2021

In- en uitlooprisico bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bij een bedrijfsansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als AVB - aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) is voor de verzekeringsdekking het tijdstip van melden bij de verzekeraar van cruciaal belang. Een schademelding moet door de verzekeraar na de ingangsdatum en voor de einddatum (de looptijd) van de polis worden ontvangen. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt maakt voor de dekking verder niets uit tenzij het inlooprisico is beperkt. 

Advies bedrijfsaansprakelijkheid

Inlooprisico

De verzekering kan dekking bieden voor nog niet aan verzekerde bekende schades die voor de ingangsdatum werden veroorzaakt. Men noemt dit het inlooprisico. De vorige polis zal in de regel geen dekking bieden voor aanspraken die worden gemeld na beëindiging van de polis. Dit risico moet dan worden verzekerd bij de nieuwe verzekeraar, omdat de dekking bij de vorige verzekeraar direct op de einddatum stopt.

Uitlooprisico

Het uitgangspunt bij aansprakelijkheidsverzekeringen is dat de aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering bij de verzekeraar moet zijn aangemeld. In principe is er dus geen dekking voor aanspraken die na beëindiging van de verzekering worden gemeld. Toch is er een aantal uitzonderingen op deze regel.

  • Bij opzegging van de verzekering door de verzekeraar heeft verzekerde doorgaans de mogelijkheid om dekking in te kopen voor aanspraken die worden gemeld binnen X jaar na beëindiging mits de schade is veroorzaakt voor de beëindigingdatum.
  • Bij beëindiging van de verzekering in verband met de opheffing van het bedrijf is er doorgaans eveneens de mogelijkheid om een dergelijke dekking in te kopen.
  • Indien een situatie die in de toekomst tot een aanspraak kan leiden tijdens de looptijd van de verzekering wordt gemeld, zal de aanspraak als die er komt worden ingesteld op de datum van de melding. Dus ongeacht of dit tijdens de looptijd van de verzekering is. Een nieuwe verzekeraar biedt geen dekking omdat dit als bekende omstandigheden bij het afsluiten van de nieuwe verzekering wordt gezien.

Aandachtspunten

Op het moment dat een aansprakelijkheidsverzekering bij de ene verzekeraar wordt beëindigd en bij een andere verzekeraar opnieuw wordt afgesloten, zal dus aandacht besteed moeten worden aan de aansluiting tussen de nieuwe en oude verzekering, zodat er geen gat in de dekking ontstaat. De adviseurs van VMD Koster kijken hier dan ook altijd naar bij de aanvraag of beëindiging van een AVB. Neem voor advies contact met ons op via info@vmdkoster.nl of bel 0172 611 116.

Offerte bedrijfsaansprakelijkheid aanvragen