Hogere premie woonverzekeringen door extreem weer

Hogere premie woonverzekeringen door extreem weer

Maandag 11 november 2019

Hogere premie woonverzekeringen door extreem weer

Hagelbuien, hitte, droogte en forse regenval zorgen ervoor dat de verzekeringspremies van woonverzekeringen in Nederland stijgen. Zowel voor de opstalverzekering als de inboedelverzekering loopt de laatste jaren de premie bij alle verzekeraars op.

Premie inboedelverzekering 13% hoger in vier jaar

De premies van inboedelverzekeringen zijn sinds 2015 met 13 procent toegenomen. Bij opstalverzekeringen is de stijging nog sterker. Volgens verzekeraars komt dit voornamelijk door de toenemende schadelast door veranderende weersomstandigheden. Premieverhogingen zijn noodzakelijk omdat de verzekeraars anders de schadelast niet meer kunnen dragen.

Schade door slecht weer

Volgens het Verbond van Verzekeraars keren verzekeraars per jaar gemiddeld zo'n 360 miljoen euro aan schadevergoedingen uit als gevolg van slecht weer. Dat is aanzienlijk meer dan de 250 miljoen die in een rapport van de branchevereniging van verzekeraars uit 2017 werd genoemd. Het bedrag van 360 miljoen is een gemiddelde. Dit kan per jaar sterk verschillen. In 2016 veroorzaakten hagelbuien in één dag al 600 miljoen aan schade.