Hoge kosten werkgerelateerd verzuim

Hoge kosten werkgerelateerd verzuim

Dinsdag 12 maart 2019

Hoge kosten werkgerelateerd verzuim

De kosten voor loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim en arbeidsongeschiktheid bedragen ruim 7 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 die TNO publiceerde. De Arbobalans geeft  een overzicht van de kwaliteit van arbeid en de werkgerelateerde gezondheid in Nederland.

Advies ziekteverzuimverzekering  

Psychosociale arbeidsbelasting en burn-outklachten

De fysieke belasting (kracht zetten, herhaalde bewegingen) en de omgevingsbelasting (lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen) is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat geldt niet voor de psychosociale arbeidsbelasting. Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie . Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out.

6,9 miljoen extra verzuimdagen door beroepsziekten

Ruim 3% van de werknemers zegt in 2016 een beroepsziekte te hebben opgelopen die is vastgesteld door een arts. Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen het meeste voor, gevolgd door psychische beroepsziektes. De kans op een beroepsziekte is relatief groot in de gezondheidszorg en industrie. 

Een werknemer met een beroepsziekte verzuimt gemiddeld 37 dagen, dat is 31 dagen meer dan een werknemer zonder beroepsziekte. Een werknemer met een psychische beroepsziekte, zoals overspannenheid/burn-out, depressie verzuimt gemiddeld 49 dagen meer dan een werknemer zonder beroepsziekte. Jaarlijks veroorzaken beroepsziekten al met al bijna 6,9 miljoen extra verzuimdagen (14% van het totaal aantal verzuimdagen in 2016).

Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge kosten

Naar schatting belopen de kosten van loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim 5 miljard euro op jaarbasis, en die van arbeidsongeschiktheid door werk 2,1 miljard euro. De zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening zijn 1,6 miljard euro. Samen belopen deze kosten 8,7 miljard euro. Hiervan komt meer dan de helft door werkgerelateerde psychische klachten.