Schade door vuurwerk en je verzekeringen

Schade door vuurwerk en je verzekeringen

Vrijdag 22 december 2023

Schade door vuurwerk en je verzekeringen

Ieder jaar loopt de schade door vuurwerk rond de jaarwisseling in de miljoenen. Daarom bespreken we: hoe zit het met vuurwerkschade en je verzekeringen?

Schade aan je woning

Je opstal- en/of inboedelverzekering dekt vuurwerkschade als door vuurwerk een brand is ontstaan. Schade door iets wat smelt, schroeit of ontploft is niet standaard verzekerd. Ook ruiten en ander glas dat door vuurwerk is beschadigd, vallen niet standaard in je opstalverzekering, soms moet je die dekking apart afsluiten. Bekijk je voorwaarden om zeker te weten waarvoor jij bent verzekerd.

Je inboedelverzekering vergoedt schade aan bijvoorbeeld kleding of huisraad. Maar of een buiten opgelopen brandgaatje in je jas ook verzekerd is, ligt aan de voorwaarden. Soms heb je dan een buitenhuisdekking nodig.

Schade aan de auto door vuurwerk

Is er schade aan je auto door vuurwerk? Of het verzekerd is, hangt van het type autoverzekering af. Bij een allrisk of beperkt cascoverzekering, is de auto in de meeste gevallen verzekerd tegen vuurwerkschade. Ongeveer 70 procent van alle autobezitters heeft een dergelijke verzekering. Bij alleen een WA-verzekering is er geen dekking.

Houd er rekening mee dat schade door vandalisme alleen gedekt wordt door een allrisk verzekering én effect heeft op je schadevrije jaren. Weet je wie de dader is? Dan kun je hem of haar aansprakelijk stellen voor jouw geleden schade en de schade verhalen op de verzekering van deze persoon. Onze schadebehandelaars helpen je daarbij.

Schade veroorzaakt aan anderen

Veroorzaak je met jouw vuurwerk schade bij anderen? De schade aan het huis kan vergoed worden op de woonhuisverzekering van de mensen bij wie je schade veroorzaakt of via jouw aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars raden aan om met de buren om de tafel gaan en samen te kijken hoe de schade het beste vergoed kan worden.

Illegaal vuurwerk

Wie illegaal vuurwerk op zak heeft of afsteekt, riskeert een straf. Wat niet iedereen weet, is dat verzekeraars de schade die ontstaat door een ontploffing met illegaal vuurwerk niet altijd (helemaal) vergoeden. Vaak is dit soort roekeloos gedrag uitgesloten in de voorwaarden van de verzekering.

Tips om schade te voorkomen

Het is natuurlijk heel vervelend het nieuwe jaar met schade te beginnen. Wij geven daarom graag een paar tips om vuurwerkschade te voorkomen.

  • Parkeer je auto op een veilige plek, bijvoorbeeld in de garage.
  • Sluit alle ramen en deuren waar vuurwerk doorheen zou kunnen komen.
  • Sluit op oudejaarsdag de brievenbus af.
  • Haal afvalcontainer(s) binnen, zodat er geen vuurwerk in afgestoken kan worden.
  • Haal spullen die makkelijk vlam kunnen vatten naar binnen, of zet deze op een veilige plek.
  • Rieten dak? Spuit deze op 31 december een aantal keer nat met water. Vuurpijlen vatten dan moeilijker vlam.