Heeft de Brexit gevolgen voor de verzekeringen van uw organisatie?

Heeft de Brexit gevolgen voor de verzekeringen van uw organisatie?

Maandag 25 maart 2019

Heeft de Brexit gevolgen voor de verzekeringen van uw organisatie?

Er is op dit moment nog steeds veel onduidelijkheid over de Brexit. Gelukkig heeft de Rijksoverheid een pagina gemaakt waarin de stand van zaken gevolg kan worden: rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-stand-van-zaken

Uw verzekeringen na de Brexit

Als alle partijen eruit zijn, treedt het Verenigd Koningrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Heeft dit gevolgen voor uw zakelijke verzekeringen? Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten in of met het VK. Ook is van belang of het VK na de Brexit nog wel onderdeel uitmaakt van de EER. EER staat voor Europese Economische Ruimte. Dit zijn naast de lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Het VK valt straks mogelijk buiten het geldigheidsgebied

Heeft u een verzekering met een geldigheidsgebied in de EU of EER? Zoals het er nu naar uitziet, behoort het VK straks niet meer tot de EU en mogelijk ook niet tot de EER. Hierdoor valt het VK buiten het geldigheidsgebied EU en EER van de polis.

Vestigingen in het VK zijn niet meer verzekerd

Heeft u vestigingen in het VK en zijn deze bij een Nederlandse verzekeraar verzekerd? Dan is dat na de datum van de Brexit niet meer toegestaan. Verzekeraars kunnen een tijdelijke overgangsperiode hiervoor krijgen.

Verzwaring van het aansprakelijkheidsrisico

Importeert u producten uit het VK? En behoort het VK na de Brexit niet meer bij de EER? Dat betekent dat u dan volgens de wet niet alleen leverancier bent, maar ook producent. Het gevolg hiervan voor u is een verzwaring van het risico dat de onderneming loopt. Het is van belang dat de aansprakelijkheid, veroorzaakt door een gebrekkig product uit het VK, contractueel goed geregeld is met de leveranciers en afnemers in de EU. Omdat er sprake is van een verzwaring van het aansprakelijkheidsrisico kan er voor dit onderdeel in de toekomst extra premie gerekend worden door de verzekeraar.

Opslag van goederen maximaal 30 dagen verzekerd

Heeft u een goederentransportverzekering met opslag? Dan is de opslag maximaal 30 dagen verzekerd. Duurt de opslag langer dan 30 dagen? Dan dient u een andere (lokale) verzekering af te sluiten. 

Grensvertragingen zijn niet verzekerd

Vanaf 12 april kunnen er grote vertragingen ontstaan bij de grenzen door grenscontroles en douaneprocedures. De gevolgen van deze vertragingen zijn niet verzekerd onder de transportverzekering.

Ontwikkelingen bij verzekeraars en advies van VMD Koster

Verzekeraars werken er achter de schermen hard aan om bij ieder scenario te voorkomen dat er dekkingshiaten ontstaan. De verwachting is dat er een overgangsperiode komt, zodat uw zakelijke risico's niet van de ene op de andere dag niet meer verzekerd zijn. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren u als er meer bekend is. Als u al vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen met onze risicomanagers via 0172 611 116 of het contactformulier.