Handboek meldplicht datalekken

Handboek meldplicht datalekken

Vrijdag 2 maart 2018

Handboek meldplicht datalekken

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Nederlandse vertaling van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met de komst van de AVG blijft de meldplicht datalekken bestaan. Sterker nog: de regels worden alleen maar strenger.

Handboek voor uw organisatie

De verzekeringsadviseurs van VMD Koster verzekeringen hebben het handboek meldplicht datalekken bijgewerkt voor de situatie vanaf mei 2018. In het handboek zijn voor u en uw collega's de regels overzichtelijk en duidelijk verwoord. Zo weet iedere medewerker wat onder een datalek valt en hoe gereageerd moet worden. Vraag het handboek gratis aan via het contactformulier op deze pagina.

Handboek meldplicht datalekken aanvragen

Wat is een datalek?

Een datalek betreft alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Waarom een meldplicht?

De meldplicht datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Met de meldplicht moeten de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt worden. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Voorbeelden van hoe datalekken ontstaan

  • Een kwijtgeraakte USB stick.
  • Een gestolen laptop.
  • Een inbraak door een hacker.
  • Verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden.
  • Een malware besmetting.
  • Een calamiteit zoals een brand in een datacenter.

Handboek meldplicht datalekken van VMD KOSTER

Verzekering cybercrime

Met een Cyber en Data Risks verzekering is uw bedrijf verzekerd tegen de (financiële) gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. U krijgt bovendien ondersteuning van een team van ervaren professionals om de schade te beperken. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of mail naar info@vmdkoster.nl