Geen voorziening arbeidsongeschiktheid voor 40% zzp'ers

Geen voorziening arbeidsongeschiktheid voor 40% zzp'ers

Vrijdag 12 juli 2019

Geen voorziening arbeidsongeschiktheid voor 40% zzp'ers

4 op de 10 zzp’ers geven aan dat zij geen enkele voorziening hebben getroffen voor als zij arbeidsongeschikt zouden worden. Er is geen verzekering afgesloten en ook zijn er geen spaargeld of beleggingen achter de hand om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Dit blijkt uit Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS.

Nog geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers

In het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat er voor zelfstandigen een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen. Voorlopig geldt de verzekeringsplicht dus nog niet. Zzp’ers en andere ondernemers kunnen op vrijwillige basis zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Vooral lage inkomens hebben niets geregeld om arbeidsongeschiktheid op te vangen

Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat geen voorziening heeft, verschilt naar inkomenspositie. Minder dan een kwart van de zelfstandig ondernemers in de groep met de hoogste inkomens heeft geen voorziening. De grote meerderheid van deze groep heeft dus wél iets geregeld. Bij de laagste inkomens heeft 65% juist niets geregeld.

Waarom sluiten ondernemers vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af?

Voor bijna de helft van de zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de kosten de reden om de verzekering niet af te sluiten. 40% geeft aan het financiële risico zelf te kunnen dragen of terug te kunnen vallen op het inkomen van de partner.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt niet te betalen?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is inderdaad geen goedkope verzekering. De premie kan oplopen naar een paar duizend euro per jaar. Maar er wordt dan ook een groot risico verzekerd. Voor iemand in loondienst worden ook veel kosten gemaakt, zoals loondoorbetaling bij ziekte, re-integratiekosten en premies voor de Ziektewet en WIA. Als wij een persoonlijke analyse maken, blijkt in de meeste gevallen dat de arbeidsongeschikteheidsverzekering voor de zelfstandig ondernemer onmisbaar is. Gelukkig vinden we ook altijd een passende verzekering, qua dekking én premie.

Adviesgesprek AOV