Fiscale en sociale cijfers 2023

Fiscale en sociale cijfers 2023

Donderdag 15 december 2022

Fiscale en sociale cijfers voor 2023

Onze specialisten op het gebied van pensioen en inkomen hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2023. Op deze pagina vind je onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2023 voor jouw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2023

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering.

Het uitgangspunt is de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. In 2023 is er sprake van een verhoging van meer dan 10% van de AOW. Dit leidt dan ook tot aanzienlijke verhogingen van de AOW-franchises.

AOW-franchise Berekening 2023 (2022)
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/75 € 16.322 € 14.802
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/70 € 17.488 € 15.859

Maximum pensioengevend loon 2023

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.

Aftoppingsgrens 2023 (2022)
Per 1 januari € 128.810 € 114.866

Maximum WIA uitkeringsloon (WIA-loongrens)

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon of WIA-loongrens.

WIA-loongrens 2023 (2022)
Per jaar € 66.956 € 59.706

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Onderstaande bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen, de nominale zorgpremie en zorgtoeslag (AOW) en de tegemoetkoming aan ANW-gerechtigden.

AOW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief)
Gehuwd € 968,86 € 51,25 € 12.241,32
Ongehuwd € 1.425,80 € 71,77 € 17.970,84

 

ANW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief)
Nabestaandenuitkering € 1.398,11 € 90,20 € 17.859,72

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag wijzigt per 1 juli, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum loon Per maand Per jaar
Per 1 januari 2023 € 2.089,15 € 25.069,80

Indexatie

Vanaf 1 januari worden onze abonnementstarieven aangepast aan de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het CBS. Omdat de CPI dit jaar heel sterk stijgt (+14,33%), hebben wij gekozen voor een lager percentage. De indexatie voor onze abonnementstarieven bedraagt voor 2023 +4,7%.

Pensioenadvies nodig? Vraag een offerte aan