Fiscale en sociale cijfers 2022

Fiscale en sociale cijfers 2022

Vrijdag 17 december 2021

Fiscale en sociale cijfers 2022: AOW-franchise en WIA-loongrens

Onze specialisten op het gebied van pensioen en inkomen hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2022. Op deze pagina vindt u onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2022 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2022

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering.

Het uitgangspunt is de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd.

AOW-franchise Berekening 2022 (2021)
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/75 € 14.802 € 14.544
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/70 € 15.859 € 15.583

Maximum pensioengevend loon 2022

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.

Aftoppingsgrens 2022 (2021)
Per 1 januari € 114.866 € 112.189

Maximum WIA uitkeringsloon (WIA-loongrens)

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon of WIA-loongrens).

WIA-loongrens 2022 (2021)
Per jaar € 59.706 € 58.311

Sommige verzekeraars hanteren een afwijkende WIA-loongrens. Bij Avéro Achmea en De Goudse is het bedrag voor 2021 € 58.307,40. Een verschil van € 3,60 ten opzichte van het hierboven genoemde bedrag.

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Onderstaande bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen, de nominale zorgpremie en zorgtoeslag (AOW) en de tegemoetkoming aan ANW-gerechtigden.

AOW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief)
Gehuwd € 874,69 € 50,39 € 11.100,96
Ongehuwd € 1.290,39 € 70,54 € 16.331,16

 

ANW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief)
Nabestaandenuitkering € 1.263,61 € 86,49 € 16.201,20

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag wijzigt per 1 juli, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum loon Per maand Per jaar
Per 1 januari 2021 € 1.863,00 € 22.356,00

Indexatie

Vanaf 1 januari worden onze abonnementstarieven aangepast aan de consumentenprijsindex die wordt gepubliceerd door het CBS. Deze bedraagt voor 2021 +3,42%.

Pensioenadvies nodig? Vraag een offerta aan