Energielabel A, B of C voor kantoorgebouwen verplicht

Energielabel A, B of C voor kantoorgebouwen verplicht

Maandag 25 april 2022

Energielabel A, B of C voor kantoorgebouwen verplicht

Voor eigenaren van een kantoorpand nadert een belangrijke deadline. Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw groter dan honderd vierkante meter minimaal beschikken over energielabel C. Voor eigenaren die dat niet op orde hebben, dreigt een forse boete of zelfs sluiting van het pand.

Energielabel inzien

Heeft jouw pand al een energielabel? Dan is dit in te zien via ep-online.nl. Maar er zijn ook veel panden die nog helemaal niet zo’n label hebben. Volgens veel energie-experts moeten bedrijven die nog geen of een te laag label hebben, snel in actie komen. De tijd dringt en als blijkt dat er aanpassingen gedaan moeten worden, dan heb je materialen en mankracht nodig. Iedereen weet dat die niet ruim voorhanden zijn.

Beslisboom of de regels gelden voor jouw pand

Op de website van RVO staat een beslisboom waarmee je bepaalt of je met jouw pand aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen. Ook zijn er voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen.

Vier stappen om het benodigde label te behalen

Sommige panden kunnen met redelijk eenvoudige aanpassingen en zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C bereiken. Denk aan zaken als isolatie, slimme verlichting en zonnepanalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vierstappenplan ontwikkeld voor bedrijven die nog geen C-label hebben.

  1. Vraag een advies aan. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenplaatje.
  2. Er zijn subsidies beschikbaar. Deze subsidiewijzer vind je online: rvo.nl/subsidies-financiering
  3. Laat de maatregelen vóór 1 januari 2023 uitvoeren. RVO adviseert om voor 'no-regret' maatregelen te kiezen. Dat zijn maatregelen waar je geen spijt van krijgt, omdat ze te combineren zijn met alle gangbare alternatieven voor aardgas.
  4. Laat het nieuwe label vaststellen en registreren.

Let op bij het plaatsen van zonnepanelen en andere bouwkundige aanpassingen

Zijn zonnepanelen een onderdeel van je oplossing? Bespreek dit dan met je verzekeringsadviseur. Goede zonnepanelen op de verkeerde plek brengen niet alleen je pand in gevaar, maar ook je verzekeringsdekking. Ook wanneer je andere bouwkundige ingrepen gaat doen, kan dat van invloed zijn op je bedrijfsverzekeringen. De adviseur kan voor je kijken of er aanvullende (preventie)voorwaarden spelen en hoe de verzekeraar omgaat met schade.

Advies over plaatsen zonnepanelen