Controle installatie zonnepanelen bedrijfspand

Controle installatie zonnepanelen bedrijfspand

Woensdag 6 april 2022

In het verleden zonnepanelen op uw bedrijfspand geplaatst? Controleer (alsnog) of dit volgens de huidige standaard is gedaan

Bedrijven met PV-installaties opgelet: verzekeraars stellen steeds strengere eisen over de installatie. De installatie moet gekeurd worden volgens de huidige standaard. Vaak geldt hiervoor een deadline van 1 juli 2022 of 1 januari 2023.

PV-installaties goed verzekerd

Voor installaties van zonnepanelen wordt vaak de naam PV-installatie gebruikt. PV staat voor Photo Voltaic (wat vertaald kan worden naar licht en elektriciteit). De zonnepaneleninstallaties zelf, zijn uitsluitend verzekerd tegen brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. Deze dekking op de gebouwenverzekering is er alleen als voldaan wordt aan de eisen in de clausules.

Advies gebouwenverzekering

Voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties

  • Zonnepaneleninstallaties met een vermogen groter dan 5kVA moeten meestal zijn geïnspecteerd conform SCIOS Scope 12.
  • Ook moeten ze voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het opleverings- en controlerapport van Techniek Nederland of Holland Solar.
  • Op het moment van plaatsen moeten de PV-installaties voldoen aan de meest recente versies van de NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446 en NEN 7250.
  • De installaties zijn op een dak geplaatst dat de zonnepaneleninstallaties inclusief alle aan- en toebehoren kan dragen.

Bij een schade moet u bovenstaande punten ook aan kunnen tonen. Er moet dus een geldig keurings-, opleverings-, controle- of inspectierapport zijn. Dat rapport mag op het moment van de schade niet ouder zijn dan 3 jaar. Waren er bij de inspectie gebreken vastgesteld? Dan moet u in het bezit zijn van een ondertekende herstelverklaring.

Plaatsen van zonnepanelen moet bekend zijn bij de verzekeraar

Overweegt u om zonnepanelen aan te laten leggen of te vervangen? Neem altijd vooraf contact op met onze adviseurs. Wij informeren dan de verzekeraar. Plaatsing van de zonnepanelen kan pas starten na goedkeuring van de verzekeraar.

De adviseurs van VMD Koster denken met u mee

De aanleg betekent hoe dan ook een wijziging van uw risicosituatie. Wij kunnen dan voor u kijken of er aanvullende (preventie)voorwaarden spelen en hoe de verzekeraar omgaat met schade. Het is bij sommige bedrijfsverzekeringen bijvoorbeeld mogelijk om ook het opbrengstverlies na schade mee te verzekeren.

Advies bedrijfsverzekeringen