Tim van Niekerk

Tim van Niekerk

Tim van Niekerk

schadebehandelaar

tvanniekerk@vmdkoster.nl

0851301135

Heb je een schadegeval? Wij zorgen er dan voor dat de schade soepel en vlot wordt afgewikkeld. Wij zijn er voor je!