Duurzame inzetbaarheid en (deeltijd)pensioen

Duurzame inzetbaarheid en (deeltijd)pensioen

Donderdag 21 maart 2019

Duurzame inzetbaarheid en (deeltijd)pensioen

Recent had ik een oudere werkneemster aan tafel. Het idee van pensioenleeftijd die steeds verder op schoof werd als negatief en beklemmend ervaren: “Ik moet nog langer doorwerken!” Echter toen we de persoonlijke situatie bekeken, bleek dat de pensioenen meevielen. De pensioenen die eerder op eerdere leeftijd zouden komen, waren hoger geworden door het uitstellen van de pensioendatum. Daardoor kon ze de uitkeringsleeftijd toch weer naar voren halen en toch een behoorlijk pensioen ontvangen. Er volgden tranen van geluk toen ze zich realiseerde dat ze niet meer moest werken, maar mocht blijven werken als ze daar nog zin in had. De volgende dag ging ze met een heel ander gevoel naar haar werk.

Als werkgever wilt u ook dat de medewerkers die de pensioenleeftijd naderen nog gezond en met plezier naar het werk gaan. Daarom beantwoorden wij de vraag: hoe koppelt u duurzame inzetbaarheid aan pensioencommunicatie?

Contactformulier pensioenadvies

Is een flexibele pensioenleeftijd mogelijk?

De AOW leeftijd is niet flexibel en wordt vastgesteld door de overheid. Zelf kunnen medewerkers echter voldoende maatregelen nemen om eerder geheel of gedeeltelijk met pensioen te gaan. De meeste pensioenregelingen van werkgevers bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste pensioendatum te kiezen. Dit is een interessante optie wanneer een werknemer eerder (gedeeltelijk) wil stoppen met werken. Een medewerker hoeft dus niet in alle gevallen in dienst te blijven tot de AOW-leeftijd.

Deeltijdpensioen is een vorm van vervroegde pensionering, waarbij de werknemer gedeeltelijk blijft werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. Bijvoorbeeld als de werknemer 3 in plaats van 5 dagen gaat werken en het pensioen voor 40% ingaat. Niet iedereen is fysiek en mentaal volledig in staat om de huidige functie of het bestaande takenpakket goed uit te blijven voeren. Deeltijdpensioen kan dan een hulpmiddel zijn om toch gemotiveerd, productief en gezond te blijven werken. Het biedt mensen de mogelijkheid  om de laatste jaren van hun werkzame bestaan iets meer ruimte en tijd voor zichzelf in te bouwen. Als bedrijf profiteert u ook bij een deeltijdpensioen. Want als de werknemer helemaal zou stoppen, verliest u de vaak zeer waardevolle kennis en ervaring van deze oudere werknemer.

Pensioenhulp

Individuele begeleiding of bijvoorbeeld een workshop kunnen helpen om medewerkers inzicht te geven in hun pensioensituatie. Zo kunnen ze een concreet actieplan te maken. Het inzicht verkrijgen kan een hele verlichting zijn. De mindset van de oudere werknemer op het werk kan enorm veranderen. Dit heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid en verloopt via deze stappen:

  1. Valt mijn pensioen mee of tegen? Hoe is ons gezamenlijke pensioen? Hoe hoog is de hypotheek, spaargeld en is er een lijfrente? Resultaat is dat er in ieder geval een realistisch beeld is van de te verwachten situatie.
  2. Na het globale inzicht is het tijd om te kijken naar de wensen. Tegelijk stoppen met werken met mijn partner? Verhuizen? Eerder stoppen?
  3. Daarna gaan we proberen om een concreet actieplan te maken om het doel te bereiken. Stel dat ik mijn pensioen (gedeeltelijk) eerder in laat gaan wat is dan het effect op ons huishouden en welke middelen zijn er dan nodig? Moet ik mijn hypotheek verder inlossen of gaan we sparen? Kan verkoop van mijn huis zorgen dat ik toch voldoende pensioen heb?

Ook zijn er oplossingen te bedenken voor de medewerker die lastig inzetbaar blijft. Kan er bijvoorbeeld een regeling afgesproken worden waarbij de medewerker een zachte financiële landing heeft bij minder werken of eerder stoppen? En wat zijn dan de gevolgen? Het generatiepact is een voorbeeld van een dergelijke regeling, maar ook wordt er soms een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Contact opnemen met onze pensioenadviseurs