Drones en uw verzekeringen

Drones en uw verzekeringen

Dinsdag 10 mei 2016

Drones en uw verzekeringen

Het gebruik van drones neemt snel toe. Maar toename van gebruik levert ook vragen op. Bijvoorbeeld of u als eigenaar verzekerd bent als u met uw drone schade veroorzaakt. 

Vliegregels voor drones

Recreatief gebruik van drones is toegestaan tot 120 meter hoogte en alleen bij daglicht en buiten de bebouwde kom. Vliegen met drones voor zakelijk gebruik is toegestaan indien de operator beschikt over het RPAS (Remotely Piloted Air Systems) operator certificate. De drone moet bovendien aan bepaalde luchtwaardigheidscriteria te voldoen. Op de website vliegjedroneveilig.nl staat meer informatie.

Drones en uw aansprakelijkheidsverzekering

Het Europees Parlement heeft onlangs besloten dat elke drone voorzien moet zijn van een chip met de gegevens van de eigenaar, zodat die valt te achterhalen bij schade of een ongeval. Net als bij de regelgeving, zijn ook de verzekeringsaspecten verschillend voor recreatief en bedrijfsmatig gebruik. In beide gevallen is het echter verstandig goed uit te zoeken of een verzekering eventuele schade door gebruik van een drone dekt. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend op iedere polis.

Particulieren

Bij recreatief gebruik valt de aansprakelijkheid (schade aan derden) bij de meeste verzekeraars onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de eigenaar van de drone. Deze dekt veelal schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kilogram. Dit laatste hangt af van de polis. Iedereen die hobbymatig met een drone gaat vliegen, doet er verstandig aan eerst uit te zoeken of de verzekering dekking biedt voor door de drone veroorzaakte schade. 

Bedrijven

Aansprakelijkheid voor schade aan derden door luchtvaartuigen (en dus ook schade door drones) is niet standaard gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Dekking hiervoor is te verkrijgen op een aparte verzekering. Bedrijven moeten die verzekering vaak verplicht afsluiten: zij krijgen pas een vergunning als ze een verzekering hebben afgesloten. 

En wat als u een bedrijf inhuurt dat een drone gebruikt?

Indien een particulier of bedrijf een ander bedrijf inhuurt dat een drone gebruikt, is het belangrijk goed te controleren of dat bedrijf de verzekering goed geregeld heeft. Eventuele schade zal niet zijn gedekt op de verzekering van de particulier of het bedrijf dat het bedrijf met de drone heeft ingehuurd.

Eigen schade aan uw drone

Schade aan uw drone zelf is niet verzekerd op bijvoorbeeld de inboedel en inventaris- en goederenverzekering. Voor uw drone zal dus een aparte verzekering gesloten moeten worden.