Driekwart Nederlanders neemt maatregelen voor het pensioen

Driekwart Nederlanders neemt maatregelen voor het pensioen

Woensdag 7 november 2018

Driekwart Nederlanders neemt maatregelen voor het pensioen

Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Meestal gaat het om sparen via een spaarrekening of deposito, of vermogen opbouwen via de eigen woning en aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft van de mensen de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan. Dit blijkt uit de Pensioenmonitor voor 2018.

Meerderheid beroepsbevolking wil eerder stoppen met werken dan AOW-leeftijd

Ondanks veelvuldige aandacht in de politiek en media, is de AOW-leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder willen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Toch verwacht 57% van de mensen die eerder willen stoppen, pas op de AOW-leeftijd te stoppen.

Werknemers proberen fit te blijven om langer door te kunnen werken

Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, proberen Nederlanders zo lang mogelijk fit blijven. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven (84%). Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen (55%) en minder uren werken (59%). Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.

Pensioenkennis enigszins toegenomen ten opzichte van 2016

Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn (30% ten opzichte van 26% in 2016) en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd. Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en uitgaven na pensionering (65% in 2018 ten opzichte van 60% in 2016).