Directe schadeafhandeling autoverzekering

Directe schadeafhandeling autoverzekering

Vrijdag 11 juni 2021

Directe schadeafhandeling autoverzekering bij aansprakelijkheid tegenpartij

Heeft u uw auto alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd? Dan vergoedt de verzekering alleen de schade die u moet betalen aan iemand anders omdat u aansprakelijk bent. Heeft uw auto echter schade als gevolg van een fout die een andere automobilist heeft gemaakt? Dan moet u de schade verhalen bij de verzekeringsmaatschappij van die andere automobilist. U moet dan aantonen dat de andere automobilist aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Lukt dat? Dan vergoedt die andere verzekeringsmaatschappij de schade. In deze situatie correspondeert u dus met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. In de praktijk kan dit best lastig zijn. Deze werkwijze gaat daarom veranderen met de invoering van de directe schadeafhandeling autoverzekering (DSA).

Wat gaat veranderen met de invoering van DSA?

Vanaf juli 2021 kan ook bij alleen een WA-dekking een schade aan de eigen auto ingediend worden bij de eigen verzekeraar. Als er sprake is van een aansprakelijke tegenpartij tenminste. Is uw eigen verzekeraar van oordeel dat de tegenpartij aansprakelijk is voor deze schade dan vergoedt uw eigen verzekeraar de schade aan u. Vervolgens gaat uw verzekeraar het bedrag dat hij aan u vergoed heeft verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Melden bij de eigen verzekeraar is overigens geen verplichting. U kunt zich ook nog steeds direct richten tot de WA-verzekeraar van uw tegenpartij en schadevergoeding eisen.

Wanneer is DSA niet mogelijk?

  • Deze regeling is niet van toepassing als er discussie is over de schuldvraag. Bijvoorbeeld omdat er geen getuigen zijn en bij de botsing op een kruispunt beide automobilisten bij hoog en laag volhouden dat zij allebei “groen licht hadden”.
  • Ook geldt de regeling niet voor schade als gevolg van lichamelijk letsel.

DSA heeft geen impact bij dekking volledig casco

Heeft u uw auto volledig casco verzekerd en raakt u betrokken bij een schade? Dan kan de schade (net als nu) altijd afgehandeld worden met uw eigen verzekeraar. En VMD Koster begeleidt de schadeafhandeling. Na uw melding nemen wij contact op met de verzekeraar. Samen zorgen we ervoor dat de schade correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Als er een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, regelt uw verzekeraar dit zonder dat u er veel van merkt.

VMD Koster is altijd uw eerste aanspreekpunt

Zoals altijd zijn wij uw eerste aanspreekpunt voor uw verzekeringen. Wij helpen u bij de keuze voor de best passende verzekering en zorgen er bij schade voor dat u snel krijgt waar u recht op heeft. Ook na de invoering van de DSA kunt u een schade altijd het beste eerst bij ons melden. In het geval van schade aan uw auto met een WA-dekking, adviseren wij of het verstandig is de schade bij de eigen WA-verzekeraar te melden of toch bij de WA-verzekeraar van de tegenpartij.