Deelname pensioenfonds niet langer verplicht?

Deelname pensioenfonds niet langer verplicht?

Woensdag 1 februari 2017

Deelname pensioenfonds niet langer verplicht?

In verschillende bedrijfstakken is het verplicht om deel te nemen aan een pensioenfonds. Als die verplichtstelling verdwijnt, betekent dit dat de deelnemende bedrijven op zoek kunnen (of moeten) naar een andere aanbieder. U heeft immers afspraken gemaakt met uw werknemers over hun pensioenopbouw. Deze afspraken moet u blijven nakomen. U moet een andere pensioenuitvoerder kiezen. Wat kunnen wij hierbij voor u betekenen?

Mogelijkheden voor het pensioen van uw bedrijf

Door de lage rente is de middelloonregeling op basis van de oude afspraken vaak niet meer betaalbaar. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om over te stappen naar een beschikbare premieregeling. Dit is een aantrekkelijker alternatief dan de middelloonregeling handhaven zoals hij is (erg hoge kosten) of verlagen (grote terugval voor deelnemers).

Bij beschikbare premie bepaalt u als werkgever de pensioenpremie die besteed wordt aan het pensioen. De premie ligt vooraf vast. Als werkgever weet u waar u aan toe bent. Vaak wordt bij beschikbare premie gekozen voor beleggen, dat betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal voor werknemers afhankelijk is van de resultaten van de beleggingen. Zij hebben dus minder zekerheid.

Toch zien zowel werkgevers als werknemers (en de ondernemingsraad) dat dit de beste oplossing is. De kosten zijn lager en de vooruitzichten zijn ook beter dan bij verlaging van de middelloonregeling. Er is een redelijke kans dat alsnog een vergelijkbaar pensioen wordt behaald als in de oude situatie.

Onze dienstverlening bij overstappen van pensioenfonds naar andere pensioenaanbieder

Graag maken wij een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel 0172 611 116 of mail naar pensioen@vmdkoster.nl. Wij lichten graag toe wat wij voor uw bedrijf kunnen doen. Globaal gaan we als volgt te werk:

  • We maken een analyse van uw bedrijf en de regeling die u nu aanbiedt.
  • Aan de hand van een marktverkenning zetten we de alternatieven op een rijd.
  • Als u dat wilt, begeleiden wij de overgang naar een nieuwe regeling.
  • Wij zorgen ook voor de communicatie naar de ondernemingsraad (indien aanwezig) en uw werknemers.

Pensioenofferte aanvragen