Regeling Brandregres nog eens uitgelegd

Regeling Brandregres nog eens uitgelegd

Maandag 20 januari 2020

De regeling Brandregres uitgelegd

De vernieuwde regeling Brandregres ging in op 1 januari 2014. Deze regeling is van invloed op je bedrijfsverzekeringen. In de praktijk blijkt deze regeling soms nog vragen op te roepen. Daarom geven onze risicomanagers nog eens een toelichting.

De regeling

Een brandverzekeraar kan uitkering bij schade verhalen op de veroorzaker, als deze aansprakelijk is voor de schade. Dat ligt juridisch vast. Een groot aantal brandverzekeraars is aangesloten bij de Bedrijfsregeling Brandregres en kon hierdoor verhalen tot € 500.000,-. Sinds de regeling is aangepast, is deze limiet vervallen. Aangesloten brandverzekeraars kunnen nu de volledige schade verhalen op de aansprakelijke, zakelijke partij. De regeling geldt niet voor particulieren en zakelijke huurders.

Twee schadevoorbeelden uit de praktijk

  • Brandschade door verkeerd geïnstalleerde koffieautomaat
    Een installatiebedrijf levert en installeert een koffieautomaat bij een bedrijf. Als gevolg van de gebrekkige installatie maakt de automaat kortsluiting, waardoor brand ontstaat. Deze slaat over naar de andere verdiepingen van het bedrijfspand. Een gedeelte van het bedrijf stort in en de werkzaamheden komen gedurende enige tijd stil te liggen.
  • Lekkend dak zorgt voor waterschade
    Een dakdekker bedekt het dak van een groothandel, maar dit wordt niet zorgvuldig afgewerkt. Na enige tijd blijkt dat het dak niet waterdicht is. Er ontstaat waterschade aan de inventaris van de groothandel als gevolg van het lekkende dak.

In beide situaties zal de brandverzekeraar van het getroffen bedrijf de schadeclaim proberen te verhalen op de verzekeraar van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het installatiebedrijf. Blijkt dat het installatiebedrijf aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan moet zijn verzekeraar uitkeren. Is het uit te keren schadebedrag hoger dan de verzekerde som, dan loopt het aansprakelijk gestelde installatiebedrijf mogelijk een groot financieel risico. Het is aan de rechter om te oordelen over de redelijkheid van de claim. Waarschijnlijk zal de rechter de hoogte van de claim matigen tot het verzekerd bedrag van € 2.500.000,-.

Niet alleen bij brand

Natuurlijk lopen bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren een hoger risico. Juist van deze bedrijven mag worden verwacht dat ze voldoende maatregelen treffen om brand en schade te voorkomen. Maar de nieuwe bedrijfsregeling Brandregres heeft ook invloed op bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Vrijwel elk bedrijf dat schade bij derden veroorzaakt, kan te maken krijgen met de hogere aansprakelijkheid. De hoogte van aansprakelijkheidsclaims neemt de laatste jaren sterk toe. Ook wijzen rechters steeds hogere claims toe. Een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- is daarom de norm geworden.

Advies bedrijfsverzekering