De gevolgen van brandschade voor uw bedrijf

De gevolgen van brandschade voor uw bedrijf

Woensdag 5 september 2018

De gevolgen van brandschade voor uw bedrijf

De gevolgen van brand zijn meestal enorm voor bedrijven. Die gevolgen betreffen onder andere schade aan het pand, bezittingen en misgelopen inkomsten. Bedrijven zonder de juiste verzekeringen komen vrijwel altijd in de financiële problemen na een brand. Helaas vaak zelfs met een faillissement tot gevolg! Hoe kunt u zich verzekeren en waar moet u op letten om de verzekeringen passend te houden?

Schade aan het pand

Brand kan grote schade aan het eigen gebouw toebrengen. Niet alleen het vuur, maar ook de rook en het blussen zorgen voor beschadidingen. Ook extreme weersomstandigheden (storm, bliksem, hagel en overstromingen) vormen een groot risico. Voor schade aan het pand is een gebouwenverzekering onmisbaar.

Schade aan voorraad en inventaris

Brand en bluswerk kunnen veel schade veroorzaken aan voorraad en inventaris. Ook door rook/roet- of geurschade kunnen inventaris en goederen geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Een inventaris- en goederenverzekering vergoedt deze schade.

Schade aan het wagenpark

Brandschade aan de bedrijfsauto’s is te gedekt als uw zakelijke autoverzekeringen een cascodekking hebben. Dit is ongeacht de oorzaak, zoals kortsluiting of (overslaande) brand.

Misgelopen inkomsten

Brand kan de onderneming stilleggen. Het kan immers langere tijd duren voordat u weer operationeel bent of eventuele voorraden zijn aangevuld. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert de brutowinst (vaste lasten + nettowinst) gedurende een afgesproken periode, bijvoorbeeld 52 weken.

Controleer doorlopend uw verzekeringen

Met alleen het afsluiten van verzekeringen bent u er niet. Samen met uw adviseur moet u ervoor zorgen dat de voorwaarden en clausules worden nageleefd en de dekking passend is en blijft. Hou bijvoorbeeld rekening met deze punten:

  • Zijn de preventieclausules realistisch en worden ze goed (gedocumenteerd) nageleefd?
  • Zijn alle verzekerde waardes nog actueel? Zeker nu het veel bedrijven voor de wind gaat, breiden veel bedrijven uit zonder dat de adviseur en verzekeraar geïnformeerd worden.
  • Voor bedrijfsschade wordt vaak een periode van 52 weken verzekerd, terwijl voor veel bedrijven een periode van 104 weken beter past.
Offerte brandverzekeringen aanvragen