Datalekken door cyberaanvallen bijna verdubbeld

Datalekken door cyberaanvallen bijna verdubbeld

Woensdag 25 mei 2022

Datalekken door cyberaanvallen bijna verdubbeld

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet een explosieve toename van het aantal meldingen van datalekken veroorzaakt door cyberaanvallen. In totaal kreeg de AP vorig jaar bijna 25.000 datalekmeldingen. Hiervan is 9% ontstaan door cyberaanvallen.Het gaat ten opzicht van een jaar eerder bijna om een verdubbeling.

Cyberaanvallen via IT-leveranciers

Criminelen richten zich steeds vaker op IT-leveranciers. Die leveren bijvoorbeeld op maat gemaakte software, digitale werkplekken of opslagruimte aan organisaties. Er zijn bij die leveranciers heel veel persoonsgegevens van meerdere organisaties op één plek. Daardoor zijn zij een gewild doelwit.

Informeren mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt

Cyberaanvallen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering. De AP ziet vaak dat getroffen organisaties dan eerst de systemen herstellen. En pas veel later de mensen achter de persoonsgegevens op de hoogte brengen. Slachtoffers kunnen zichzelf dan ook pas veel later kunnen beschermen tegen de gevolgen. Zo kan de schade nóg groter worden.

Losgeld betalen biedt geen garantie

De AP ziet daarnaast dat organisaties die losgeld hebben betaald om hun data na een ransomware-aanval terug te krijgen, slachtoffers vaak niet informeren over het datalek. Als reden geven ze aan dat door het betalen van losgeld is voorkomen dat persoonsgegevens verder worden verspreid. De hackers hebben daar dan toezeggingen over gedaan.Maar het betalen van losgeld biedt geen garantie dat de hackers de gegevens ook daadwerkelijk verwijderen en nooit doorverkopen. Daarom moeten organisaties datalekken door ransomware vrijwel altijd melden aan de AP en aan de slachtoffers.

7 miljoen slachtoffers lopen risico’s

Op basis van de datalekmeldingen schat de AP in dat cyberaanvallen bij IT-leveranciers het afgelopen jaar minimaal 7 miljoen slachtoffers hebben gemaakt. Ook als alleen namen en e-mailadressen zijn buitgemaakt is het risico groot. Gestolen persoonsgegevens kunnen in combinatie met eerder gelekte informatie gebruikt worden om toegang te krijgen tot gebruikersaccounts bij bijvoorbeeld banken of webshops.

Regels AVG: geen onnodige gegevens verzamelen en bewaren

Bij cyberaanvallen wordt bovendien nog vaak data buitgemaakt die organisaties onnodig verzameld of te lang bewaard hebben. Organisaties moeten beleid voeren over de hoeveelheid persoonsgegevens die ze bijhouden. Wat je niet opslaat, kan ook niet worden gestolen. Veel schade kun je zo gemakkelijk voorkomen.

Training medewerkers om de kans op datadiefstal te verkleinen

In 2021 werden volgens de Kamer van Koophandel wekelijks 294 Nederlandse bedrijven slachtoffer van een cyberaanval, variërend van datadiefstal tot ransomware. Vaak ligt menselijk handelen aan de basis. Een medewerker die niet oplet en een verkeerde link aanklikt bijvoorbeeld.

Daarom adviseren wij bedrijven hier veel aandacht aan te besteden. Met training van het personeel en penetratietesten. Bij dat soort testen wordt actief gezocht naar gaten in je netwerk en wordt onderzocht of medewerkers geneigd zijn op malafide linkjes in mails te klikken. Naq Cyber heeft hiervoor uitstekende oplossingen. Naq Cyber biedt ook ondersteuning op het gebied van de AVG en datalekken.

En denk aan de cyberverzekering!

De cyberverzekering helpt om na een aanval de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer te vervolgen. Er zijn verschillende experts beschikbaar om uw incident zo snel mogelijk op te lossen. Denk aan IT-reconstructie, forensisch onderzoek, juridisch advies en ondersteuning bij de communicatie. En natuurlijk is er dekking voor de geleden financiële schade, zoals te betalen losgeld en bedrijfsstilstand.

Wij adviseren u graag over de cyberverzekering en de andere maatregelen die u kunt treffen om cyberrisico’s (en daarbij horen ook datalekken) terug te dringen.

Meer over de cyberverzekering