Contract met de arbodienst

Contract met de arbodienst

Maandag 4 september 2023

Advies over het contract met de arbodienst

Contracten met de arbodienst lopen van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is meestal drie maanden. Dat betekent dat als je van arbodienst wilt wisselen, je uiterlijk 30 september het huidige contract moet opzeggen. In dit artikel bespreken we wanneer dit verstandig is.

Contract arbodienstverlener

Het contract met de arbodienstverlening is één van de vier kernbepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Als werkgever moet je een basiscontract met een arbodienstverlener hebben. Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening.

Ben je tevreden over de huidige arbodienst? Wordt bijvoorbeeld echt bijgedragen aan lagere verzuimkosten? Onze ervaring is dat een arbodienst het effectiefst is wanneer wordt gewerkt met een casemanager. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige en duurzame werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen.

Denk ook aan RI&E, bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers

In het monitoronderzoek Arbo in bedrijf bekijkt de Inspectie SZW iedere twee jaar hoe werkgevers in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet naleven. Uit de laatste rapportage van Inspectie SZW blijkt dat slechts 33% van de bedrijven voldoet aan alle kernbepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Naast dat het contract met de arbodienst niet altijd op orde is, zijn er ook tekortkomingen op het gebied van RI&E, bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker. Deze onderwerpen bespreken wij ook graag met je.

Advies bij keuze arbodienstverlener

Gezien de grote rol van de arbodienst in de verzuimaanpak in jouw organisatie, is prettig contact erg belangrijk. Daarnaast moet de manier van werken passen bij jouw organisatie. En kennis van zaken is natuurlijk een vereiste. Maar hoe vindt u de juiste partij? Neem contact met ons op voor advies over het arbobeleid en de verzuimaanpak. Wij zoeken samen met u de beste oplossing voor uw organisatie. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of stel uw vraag online.

Stel je vraag aan onze adviseurs