Containerbranden voorkomen

Containerbranden voorkomen

Woensdag 12 januari 2022

Containerbranden voorkomen

Afval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade en veel claims bij bedrijfsverzekeringen. Niet goed afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel aan staan, zijn de grootste boosdoener. Maar ook stapels oude pallets, autobanden of verpakkingsmateriaal naast een bedrijfspand kunnen brand veroorzaken. Het risico op een dergelijke brand kunt u aanzienlijk verkleinen.

Onzorgvuldig handelen

Let op: verzekeraars hebben de mogelijkheid om eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven, als blijkt dat die onzorgvuldig hebben gehandeld.

Voorkomen van een containerbrand

U kunt zelf veel doen om een containerbrand te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld dat uw restmaterialen regelmatig worden afgevoerd en plaats afvalcontainers op grote afstand van uw bedrijfspand. Vaak kunt u met enkele simpele maatregelen buitenopslag zoveel mogelijk beperken en een containerbrand voorkomen.

Tips: hoe verklein ik de kans op een containerbrand?

Omgaan met afval

 • Zorg dan dat u het materiaal ten minste tien meter van een gebouw of afdak opslaat.
 • Wilt u toch afval op korte afstand van een gebouw of afdak opslaan? Gebruik dan onbrandbare containers met afsluitbare en onbrandbare deksels. Sluit ze buiten werktijd ook echt af.
 • Voer uw afval regelmatig af, zodat uw containers nooit te vol zitten.
 • Richt voor buitenopslag en afvalcontainers een vaste plek in buiten het bereik van onbevoegden, bijvoorbeeld door een hek te plaatsen.

Opslag van brandbare vloeistoffen of gassen

 • Gebruik voor de opslag van deze stoffen alleen metalen afvalcontainers met onbrandbare deksel. Plaats deze goederen in een aparte ruimte binnen of buiten de opstal.
 • Zorg dat de opslag voldoet aan de PGS/CPR-normen.  Kijk ook naar de veiligste opslagplaats op uw terrein.

Tijdelijke gebouwen

 • Zorg dat portacabins en andere tijdelijke gebouwen zo ver mogelijk van uw gebouw worden geplaatst. Zij hebben namelijk vaak een brandbare constructie.
 • Zorg ervoor dat tijdelijke gebouwen niet makkelijk kunnen worden verplaatst.
 • Verwijder tijdelijke gebouwen zodra u ze niet meer nodig heeft.

Organisatie

 • Maak goede afspraken over buitenopslag met medewerkers en leveranciers.
 • Maak afspraken over het tijdstip waarop de vuilnisdienst het afval komt ophalen. Zo voorkomt u dat de vuilcontainer bij uw pand een nacht onbeheerd en niet afgesloten staat.
 • Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is gebruik te maken van ondergrondse containers.
 • Controleer elke dag of de containers afgesloten zijn en niet tegen gebouwen aan staan.
 • Let erop dat uw buren zich ook aan deze tips houden en spreek hen erop aan als ze dat niet doen.
 • Tot slot: laat u adviseren door uw verzekeringsadviseur of de brandweer, zodat u concrete afspraken kunt maken over buitenopslag, toegespitst op uw situatie.