verzuimroute.nl

verzuimroute.nl

Advies over de verzuimroute voor werkgevers

verzuimroute.nl is een website van VMD Koster speciaal gericht op duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De website is bedoeld voor iedere organisatie in Nederland met personeel in dienst. 

Wat is de verzuimroute?

De verzuimroute bestaat uit verschillende stappen die er allemaal op zijn gericht uw medewerkers gezond en gemotiveerd te houden of weer terug aan het werk te krijgen.

  1. Werknemers vitaal houden dankzij duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie
  2. Als een werknemer toch ziek wordt, volgen we de stappen van de Wet verbetering Poortwachter
  3. Bij een ziekmelding wordt de arbodienst zo snel mogelijk ingeschakeld
  4. De kosten voor loondoorbetaling kunnen opgevangen worden door de verzuimverzekering
  5. Bij langdurige ziekte wordt een re-integratietraject gestart
  6. Als het niet lukt om binnen twee jaar te re-integreren, geldt de wetgeving WIA
  7. De verzekeringen WGA-hiaat en WIA-excedent helpen de inkomensterugval voor de werknemer te verkleinen
  8. De focus blijft liggen op re-integratie omdat dit voor zowel de werknemer als het bedrijf het beste is

De focus ligt op duurzame inzetbaarheid

Met verzuimroute.nl krijgt u onafhankelijk en deskundig advies over alles wat met duurzame inzetbaarheid te maken heeft. De prioriteit ligt bij medewerkers gezond houden (preventie) en als ze dan toch uitvallen om ze snel weer terug aan het werk te krijgen (re-integratie). Wij denken mee met uw organisatie en helpen u bij elke stap.

Ga naar verzuimroute.nl