NLG Verzekeringen

NLG Verzekeringen

NLG VerzekeringenNLG Verzekeringen

NLG Verzekeringen is het volmachtbedrijf van vijf verzekeringsadviseurs, waaronder VMD Koster. 

Door samen te werken binnen NLG Verzekeringen kunnen we meer verzekeraars vergelijken en aanbieden, een sterkere vuist maken in onderhandelingen met verzekeraars en meer in goede automatisering investeren. VMD Koster is medeaandeelhouder van NLG Verzekeringen.

Wat doet een volmachtbedrijf?

Feitelijk doet een volmachtbedrijf precies hetzelfde als een verzekeraar: offertes uitbrengen, verzekeringen accepteren, polissen opmaken, premies incasseren en schades afwikkelen. Wij hebben volmachten bij de meeste (grote) verzekeraars. De verzekeraar die de volmacht heeft verleend, blijft de risicodrager. 

Je hebt dezelfde zekerheid als wanneer de verzekering rechtstreeks bij de verze­keraar wordt afgesloten. Op www.nlg-verzekeringen.nl en in het AFM­-register kun je zien voor welke verzekeraars ons volmacht­bedrijf NLG Verzekeringen als gevolmachtigd agent optreedt.

 Wat is het voordeel van een volmachtverzekering?

  • Alle zaken worden direct binnen ons eigen bedrijf geregeld: korte lijnen en snelle afstemming van verzekeringszaken.
  • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door onze eigen schadeafdeling: de adviseurs op de schadeafdeling hebben veel meer bevoegdheden om een schade af te handelen dan wanneer een polis rechtstreeks bij de verzekeraar is ondergebracht.
  • Het combineren van producten van verschillende verzekeraars in één pakket: hiermee zijn de beste oplossingen van deze verzeke­raars te combineren zonder onnodige administratieve rompslomp.
  • Een wijziging van de verzekeraar binnen de volmacht is eenvoudig te regelen: er zijn dus geen drempels om steeds de beste verzekeraar voor het risico te kiezen.
  • Meer mogelijkheden voor maatwerk.
  • De polis wordt sneller opgemaakt en de kans op fouten is veel kleiner: er zijn geen onnodige overdrachten meer.

Wil je meer weten over NLG Verzekering?

Heb je een vraag over verzekeringen die zijn ondergebracht bij NLG Verzekeren? Wij helpen je natuurlijk graag. Je kunt ons altijd bellen of mailen. Je ordt altijd persoonlijk te woord gestaan door één van onze adviseurs.

Vraag stellen