Compagnonverzekering en vennootschapsovereenkomst

Compagnonverzekering en vennootschapsovereenkomst

Maandag 24 september 2018

Compagnonverzekering en vennootschapsovereenkomst

Een overlijdensriscoverzekering voor ondernemers is meestal noodzakelijk. Als u onverhoopt wegvalt, krijgen uw nabestaanden mogelijk grote financiële problemen. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert bij overlijden een vooraf bepaald, vast bedrag uit aan uw nabestaanden. Het kan ook zo zijn dat de ORV een bedrag uitkeert aan uw onderneming. Maar hoe zit dat als er meerdere compagnons zijn binnen uw onderneming en één daarvan komt te overlijden?

Advies nodig? Stel uw vraag

Hoe werkt de compagnonverzekering?

Bij de compagnonverzekering ontvangt de overblijvende compagnon een bedrag om de financiële gevolgen op te vangen, als u of uw zakelijke partner overlijdt. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de nabestaanden van de overleden vennoot uit te kopen. Als dit het plan is, dan wordt dit vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst.

Afspraken vastleggen in de vennootschapsovereenkomst

In de vennootschapsovereenkomst wordt onder andere afgesproken wat er gebeurt bij overlijden van een van de vennoten. In ieder geval zullen de erfgenamen aanspraak maken op hun deel. Als de overblijvende vennoot de erfgenamen uitkoopt, moet er wel voldoende privévermogen zijn. Een eerder afgesloten compagnonsverzekering kan dan uitkomst bieden.

De compagnonverzekering als er meer dan twee vennoten zijn

Als er meer dan twee vennoten zijn, betekent dit dat er ook meer compagnonverzekering nodig zijn. De onderneming sluit dan per vennoot een verzekering. Zo komen er bij drie vennoten ook drie polissen:

  • Vennoot 1 en 2 sluiten een polis op het leven van vennoot 3.
  • Vennoot 1 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 2.
  • Vennoot 2 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 1.

De compagnonverzekering moet wel zorgvuldig worden geformuleerd om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat de uitkering bij overlijden belast wordt met successierecht. 

Jaarlijks controleren of de verzekerde bedragen nog kloppen

Het is verstandig om periodiek, bijvoorbeeld na het vaststellen van de jaarcijfers, te controleren of de verzekerde kapitalen nog juist zijn. Een onafhankelijk adviseur wijst u hier natuurlijk op.

Wat is de premie voor de compagnonverzekering?

De afgelopen jaren zijn de tarieven voor overlijdensrisicoverzekering, waaronder de compagnonverzekering, sterk verlaagd. De kosten vallen dus mee. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de duur van de verzekering en de gezondheid van de verzekerden. 

Key-man-verzekering

Een andere variant van de overlijdensrisicoverzekering is de key-man-verzekeringen. Als een sleutelfiguur wegvalt, moet de onderneming door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Bij het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming. Of een key-man-verzekering of de compagnonverzekering het verstandigst is, verschilt per situatie. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek komt vaak snel aan het licht wat de beste optie is.

Aanvragen advies over de compagnonverzekering of key-man-verzekering