Collectieve zorgverzekering en duurzame inzetbaarheid

Collectieve zorgverzekering en duurzame inzetbaarheid

Maandag 20 augustus 2018

Collectieve zorgverzekering draagt veel bij aan duurzame inzetbaarheid

In een eerdere blog legden wij uit waarom u als werkgever duurzame inzetbaarheid niet (langer) mag negeren. Want meer focus op dit onderwerp levert voordeel op voordeel. De collectieve zorgverzekering speelt een grote rol.

Hoeveel collectieve zorgverzekeringen biedt uw bedrijf aan?

Bij veel bedrijven wordt meer dan één collectieve zorgverzekering aangeboden aan de medewerkers. Dit lijkt een goede zet, want zo kunnen medewerkers bij meerdere verzekeraars terecht met een collectieve zorgverzekering. Keerzijde is dat er geen overzicht is van wie waar verzekerd is en wat mogelijk is bij de verschillende verzekeraars. Mijn eerste advies is om na te gaan hoeveel collectiviteiten er zijn en hoeveel deelnemers zij hebben.

Onze tip: één collectieve zorgverzekering mét werkgeversbijdrage

De korting bij collectieve zorgverzekeringen gaat omlaag. Waarschijnlijk wordt de korting afhankelijk van zorginhoudelijke afspraken die zijn gemaakt om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit te bevorderen. Een hoge deelnamegraad vergroot de mogelijkheid om gezondheidsprogramma’s in te zetten en het vergroot ook de kans op een hoge korting voor de deelnemers.

Daarom adviseren wij u één collectieve zorgverzekering aan te bieden en uw medewerkers aan te sporen zich bij deze collectiviteit aan te sluiten vanaf 1 januari 2019. Door als werkgever een bijdrage te geven voor de (aanvullende) verzekering, is het nog aantrekkelijker om deel te nemen. Door bijvoorbeeld de dekking voor fysiotherapie op deze manier aan te moedigen, profiteert u als werkgever ook van lager ziekteverzuim.

Wat bieden de verschillende zorgverzekeraars voor duurzame inzetbaarheid?

Als onafhankelijk adviseur kunnen wij u ondersteunen bij de keuze voor de juiste zorgverzekeraar. Wij weten welke zorgverzekeraars goede mogelijkheden geven voor preventie. In het artikel Hoe de collectieve zorgverzekering meehelpt aan duurzame inzetbaarheid geven we alvast een paar voorbeelden van verzekeraars waar wij mee samenwerken.

Advies over de collectieve zorgverzekering en duurzame inzetbaarheid

Mogen wij u helpen bij het inregelen van de collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers? We analyseren wat er nu aangeboden wordt en hoeveel medewerkers deelnemen aan de bestaande collectiviteiten. Vervolgens adviseren wij welke verzekeraar de beste oplossing biedt. Bel 0172 611 116 voor een afspraak of vul het contactformulier aan.