Brandbaar isolatiemateriaal nog te vaak gebruikt

Brandbaar isolatiemateriaal nog te vaak gebruikt

Maandag 31 mei 2021

Brandbaar isolatiemateriaal nog te vaak gebruikt

In Nederland wordt nog te vaak gekozen voor het gebruik van gevaarlijk isolatiemateriaal. Brandbare isolatiematerialen zorgen er voor dat branden zich sneller uitbreiden dan gewenst. Het is daardoor moeilijker om te vluchten en om de gevolgen van een brand te beperken.

Zembla onderzoekt gebruik brandbaar isolatiemateriaal

Televisieprogramma Zembla besteedde begin mei aandacht aan het gebruik van brandbaar isolatiemateriaal bij de bouw en renovatie van gebouwen. Het meest schrijnende voorbeeld van de risico’s die dat met zich meebrengt, is de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017, waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Maar ook in Nederland zijn de risico’s groot. Het programma nam onder de loep hoe het staat met het gebruik van vergelijkbare materialen. Dat gebeurt in Nederland op grote schaal. En het blijkt ingewikkeld om informatie over de brandveiligheid van isolatieschuim te achterhalen.

Beter toezicht en strengere regelgeving

Verzekeraars pleiten voor beter toezicht en betere regelgeving. Isolatie is vanuit het oogpunt van duurzaamheid belangrijk. Maar uit kostenoverweging en om aan de klimaatstandaarden te voldoen wordt nog steeds te vaak gekozen voor brandbare kunststof isolatiematerialen. Verzekeraars vinden dat bij de bouw, daar waar mogelijk, alleen onbrandbare constructiematerialen moeten worden gebruikt. Behalve veilige isolatie kunnen ook automatische blusinstallaties en compartimenteringen van (grotere) gebouwen met brandscheidingen die een brandwerendheid hebben van minimaal 60 tot 240 minuten een belangrijke rol spelen.

Advies over brandpreventie van een risicomanager

Wij analyseren, adviseren en helpen bedrijven bij het voorkomen en beperken van risico's. Daarbij kijken wij veel verder dan alleen verzekeren. Eerst maken wij een risicoanalyse. We hebben hier een mooie tool voor ontwikkeld. Daarmee kunnen we samen met de ondernemer of financieel manager alle risico’s in kaart brengen. We kijken dan ook wat er al gedaan wordt om de risico’s in te perken, bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering.

Uit de risicoanalyse komen actiepunten naar voren, voor ons als adviseur en voor het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk wat er moet gebeuren om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Samen zorgen we ervoor dat de actiepunten ook tijdig opgevolgd worden.

Wilt u ook een risicoanalyse? Vul het contactformulier in zodat wij een afspraak met u kunnen maken.