Brand blijft meest voorkomende oorzaak schade

Brand blijft meest voorkomende oorzaak schade

Vrijdag 2 augustus 2019

Brand blijft meest voorkomende oorzaak schade

Brand is de oorzaak van een derde (33%) van de totale schadelast bij particulieren. Waterschade volgt met 26% op plaats twee, voor diefstal en inbraak (16%) en stormschade (13%). Deze cijfers komen naar voren uit onderzoek van CED over de periode 2014 tot en met 2018.

Meer brandschade en waterschade, minder inbraken

Het aantal diefstal- en inbraakschades laat een duidelijke daling zien: in 2014 waren er nog 70.000 diefstal-en inbraakschades; in 2018 is dit afgenomen tot 52.000. Bij andere schade-oorzaken liep het aantal schades juist op. Zo is het aantal branden opgelopen van circa 100.000 in 2014 tot 118.000 in 2018. Het aantal waterschades is in dezelfde periode met zelfs 22% gestegen.

Veel meer brandschades bij bedrijven

Bij bedrijven nemen brandschades, waarmee hoge bedragen zijn gemoeid, toe in aantal en dat zorgt weer voor een verhoging van de zakelijke schadelast. In vijf jaar tijd is het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak bijna verdubbeld. In 2014 lag dit aantal nog op 21.600; vorig jaar op 41.000.

Het totaal aantal brandschades is gemiddeld 1,4 miljoen per jaar met een totaalschadevolume van € 2,3 miljard. De hoogte van de totale schadelast is sterk afhankelijk van de steeds extremere weersomstandigheden.

Stormschade in 2018 heel hoog

In 2017 was sprake van € 57 miljoen aan stormschade, in 2018 lag dit bedrag veel hoger. Het schadebedrag kwam uit op € 505 miljoen. Deze piek is voor 95% toe te schrijven aan één enkele storm, de Westerstorm die op 18 januari Nederland teisterde. Daarnaast was 2018 een uitzonderlijk droog jaar. Dat zorgde voor schade aan funderingen en verzakkingen van gebouwen en huizen.

Advies over risicobeheer en verzekeren