Bestuurdersaansprakelijkheid door ontbreken adequate verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid door ontbreken adequate verzekering

Vrijdag 21 januari 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid door ontbreken adequate verzekering

Een bestuurder van een rechtspersoon is in principe privé niet aansprakelijk voor de schulden van die rechtspersoon. Er zijn echter omstandigheden waarin deze regel doorbroken wordt. Zo heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch vorig jaar geoordeeld dat een bestuurder in privé aansprakelijk is omdat zijn bouwbedrijf niet adequaat verzekerd was.

Weduwe stelt bedrijf aansprakelijk voor arbeidsongeval

De zaak ging over een bedrijf dat zich bezighoudt met systemen voor daken en wanden. Bij werkzaamheden aan het dak van een loods valt een ervaren projectleider door het dak. Er was geen valbeveiliging aangebracht. De gevolgen zijn ernstig: de projectleider overlijdt. De weduwe stelt het bouwbedrijf aansprakelijk. Echter, het bouwbedrijf gaat failliet.

Geen dekking bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekeraar van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bouwbedrijf betaalt niet. Reden is de niet tijdige betaling van de verzekeringspremie. Hierdoor is de dekking van de verzekering opgeschort. De weduwe stelt vervolgens ook de bestuurder van het bouwbedrijf privé aansprakelijk.

Bestuurder in privé aansprakelijk

Een bestuurder is in privé alleen aansprakelijk als hem een persoonlijk, ernstig verwijt gemaakt kan worden. Hiervan is volgens het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in deze zaak sprake. Het gaat namelijk om een bedrijf dat haar werknemers risicovolle activiteiten laat verrichten. Van dit bedrijf mag worden verwacht dat zij een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluit. En dat het bedrijf de verzekeringspremie (tijdig) betaalt.

De verzekeringspremie is niet (tijdig) betaald waardoor er geen dekking is. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt dit als een persoonlijk, ernstig verwijt. Hiermee is de bestuurder van het bouwbedrijf in privé aansprakelijk voor de door het bedrijfsongeval ontstane schade.

Adequate verzekeringen

Het is van groot belang dat een bedrijf zich adequaat verzekert. Zeker als er risicovolle activiteiten worden uitgevoerd, zoals vaak bij bouwbedrijven. Onze risicomanagers helpen u bij afsluiten van adequate bedrijfsverzekeringen. Dit is niet alleen in het belang voor het bedrijf en de bestuurder zelf, maar ook voor de personen die schade lijden.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

En hoe zit het dan met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Dit is een belangrijke verzekeringen voor bestuurders. Want ongeacht of er sprake is van een terechte of een onterechte aanspraak, de kosten van verweer worden onder deze verzekering vergoed. Als blijkt dat de betreffende bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij vergoed tot een maximum van het verzekerde bedrag.

Advies bestuurdersaansprakelijkheid