Begrippenlijst WIA, WGA en Ziektewet

Begrippenlijst WIA, WGA en Ziektewet

Maandag 25 februari 2019

Begrippenlijst WIA, WGA en Ziektewet

Bij (langdurig) zieke medewerkers zijn er veel verantwoordelijkheden voor werkgevers. Er  duiken echter best wat lastige begrippen op. Weet u waar alle termen en afkortingen voor staan? Hieronder leggen wij de vaakst voorkomende termen kort voor u uit.

Advies WIA en WGA

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

WGA

De WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Ziektewet

Als werkgever betaalt u uw werknemers twee jaar loon door als ze ziek worden. En bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie. Dit is vastgelegd in de Ziektwet.

Wet Verbetering Poortwachter

De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

WGA-instroom

Werknemers die na twee ziektejaren nog steeds arbeidsongeschikt zijn, komen in de WIA terecht. Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor een WGA-uitkering. Met WGA-instroom worden deze werknemers bedoeld.

WGA-vast

Een WGA-vast uitkering wordt toegekend aan werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen.

WGA-flex

Een WGA-flex uitkering wordt toegekend aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, een Ziektewet-uitkering hebben ontvangen en vervolgens, na 2 jaar ziekte, de WGA instromen.

Eigenrisicodragen (WGA)

Een werkgever die zélf de risico’s draagt voor een werknemer die een wettelijke WGA-uitkering krijgt, is eigenrisicodrager voor de WGA. De eigenrisicodrager betaalt de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf. Vrjwel altijd wordt het risico in dit geval onder gebracht bij een verzekeraar. De naam van de verzekering is WGA-eigenrisicodragen.

Eigenrisicodragen (Ziektewet)

Werkgevers die er voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, hoeven de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet niet te betalen aan het UWV. In plaats daarvan kiest de werkgever de verzekering ZW-eigenrisicodragen.

Werkhervattingskas (Whk)

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de premiedelen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. U krijgt van de Belastingdienst een beschikking met het totaalpercentage en de drie premiepercentages die voor u gelden. Wanneer u eigenrisicodrager word, betaalt u geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV.

Staartlast

Wanneer u nu bij het UWV verzekerd bent, kunt u vanaf 2017 overstappen naar een private verzekeraar. Met een maatregel heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de hogere lasten door instroom in de WGA in de afgelopen 10 jaar bij het UWV achterblijft. Dit noemt men de staartlast. Werkgevers mogen een staartlast van 10 jaar WGA-schade achterlaten bij het UWV en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap.

Verzuimwoordenboek

In het verzuimwoordenboek op verzuimroute.nl gaan we verder en leggen we alle begrippen uit die bij ziekte van een werknemer relevant zijn.

Alles over WIA, WGA en Ziektewet op verzuimroute.nl