Clausules

Clausules

Bij een bedrijfsverzekering staat in de polisvoorwaarden wanneer u wel en niet verzekerd bent. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op deze polisvoorwaarden.

Naleven van clausules

Het is heel belangrijk rekening te houden met clausules. Want als u ze niet naleeft, kan bij schade uw claim afgewezen worden door de verzekeraar. Op het naleven van clausules wordt heel streng gecontroleerd.

Veel voorkomende clausules

  • Blusmiddelen
  • Alarminstallaties
  • Keuringen van elektra
  • Buitenopslag van goederen en materialen