Bedrijven leven arbo-regels onvoldoende na

Bedrijven leven arbo-regels onvoldoende na

Woensdag 24 juli 2019

Bedrijven leven arbo-regels onvoldoende na

De minderheid van Nederlandse bedrijven voldoet aan alle arbo-regels. In 2018 heeft slechts een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Dit blijkt uit het onderzoek Arbo in bedrijf dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Gezond en veilig werken

De uitleg van Inspectie SZW: “Inspecteurs komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Het voorkomen van arbeidsongevallen en werk gerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen.”

RI&E ontbreekt bij meer dan de helft van de bedrijven

Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Iets minder dan de helft (49%) van de bedrijven heeft een RI&E. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.