Hogere boete als RI&E ontbreekt

Hogere boete als RI&E ontbreekt

Vrijdag 15 februari 2019

Hogere boete als RI&E ontbreekt

De verplichting tot het moeten beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is geregeld in de Arbowet. Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte RI&E harder aanpakken. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee plannen aangekondigd:

  1. De boetes voor ontbreken van RI&E gaan omhoog
  2. Als een werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E kan de Inspectie SZW straks direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Hoe hoog is de boete bij het ontbreken van een RI&E?

De boete voor het ontbreken van een RI&E heeft nu een normbedrag van 3.000 euro voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers betreft de hoogte van de boete tien procent  van het normbedrag (300 euro). Vanwege het grote belang van de RI&E voor het arbobeleid in een organisatie, wordt het normbedrag verhoogd naar 4.500 euro.

Denk ook aan het Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn. Ook voor het Plan van Aanpak gaan de boetebedragen omhoog.