Bedrijfspand huren: welke verzekeringen zijn nodig?

Bedrijfspand huren: welke verzekeringen zijn nodig?

Donderdag 14 juli 2022

Bedrijfspand huren: welke verzekeringen zijn nodig?

Ga je met jouw onderneming een bedrijfspand huren? Dan komen er nieuwe risico’s om de hoek kijken. In dit artikel bespreken wij de bedrijfsverzekeringen die helpen om deze risico’s beheersbaar te maken.

Offerte verzekeringen huurder bedrijfspand

Gebouwenverzekering en huurdersbelang

De gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het bedrijfspand. Deze verzekering dekt de materiële schade aan het pand die kan ontstaan door bijvoorbeeld inbraak, storm, bliksem, vandalisme en brand.

Breng je zelf als huurder aanpassingen aan in het pand? Dan is het vaak verstandig huurdersbelang mee te verzekeren. De verzekering voor huurdersbelang dekt dezelfde gevaren als de bedrijfsgebouwenverzekering. Wanneer je als huurder een grote verbouwing uitvoert waardoor het pand in waarde stijgt, dan valt dit niet direct onder de bestaande dekking van de gebouwenverzekering van de eigenaar. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk, extra wanden en de elektrische installatie.

Inventaris en goederen verzekeren

Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris, zoals stoffering, meubelen en machines die je zakelijk gebruikt zijn snel een grote kostenpost. Deze bedrijfsmiddelen worden vaak verzekerd op 1 verzekering: de inventaris- en goederenverzekering. Je krijgt 1 polis met een uitgebreide dekking voor je bedrijfsmiddelen.

In sommige gevallen is het echter beter een losse verzekering af te sluiten. Is het alleen nodig schade aan uw grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren te verzekeren? Dan kiest u voor een losse goederenverzekering. Als er geen goederen verzekerd moeten worden, maar wel inventaris, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines, dan is alleen de inventarisverzekering voldoende.

Bedrijfsschadeverzekering of extra-kostendekking voor huurders

Bedrijfscontinuïteit is voor ieder bedrijf een belangrijk thema. Maar wat als je door een calamiteit de activiteiten tijdelijk moet staken? De kosten lopen dan voor een groot deel gewoon door terwijl de inkomsten stilvallen. Veel bedrijven kiezen er daarom voor een verzekering af te sluiten die zorgt dat de kosten vergoed worden en helpt met een snelle hervatting van de activiteiten. Of de bedrijfsschadeverzekering of extra-kostenverzekering de beste optie is, hangt af van de activiteiten. Onze adviseurs kunnen hier over adviseren.

Let er op dat je de clausules naleeft

Op bijna alle polissen staan clausules vermeld. Als niet voldaan wordt aan een clausule, is er meestal geen of een beperkte dekking bij schade. Er zijn onder andere clausules voor blusmiddelen, brandgevaarlijke werkzaamheden, buitenopslag en elektrische installaties.

Advies over zakelijke verzekeringen

Ga je een bedrijfspand huren? Laat je dan goed adviseren over de bedrijfsrisico’s. Als je een goed beeld hebt van deze risico’s, kan je een goede afweging maken van wat je wel of niet verzekert. Neem daarom contact op met één van onze risicomanagers. Bel 0172 611 116 of vraag een vrijblijvende offerte aan zodat wij een voorstel voor je kunnen maken.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen