Bedrijfscontinuïteit ondanks grote brand niet in gevaar

Bedrijfscontinuïteit ondanks grote brand niet in gevaar

Dinsdag 15 oktober 2019

Bedrijfscontinuïteit Intersport Twinsport Woerden ondanks grote brand niet in gevaar

Op een dinsdagochtend in mei werd risicomanager Hans van der Pauw om kwart voor acht gebeld door de directeur van Twinsport Woerden. De mededeling: “we hebben een serieus probleem”.

Het probleem is een uitslaande brand te zijn bij de vestiging van Twinsport Woerden. De felle brand richt veel schade aan. De vlammen sloegen bij de nachtelijke brand uit het dak van de winkel aan de Jaap Bijzerweg. Er zijn geen gewonden gevallen, maar het bedrijfspand was volledig verwoest en er staat een hele laag water binnen.

VMD Koster is de verzekeringsadviseur voor de hele organisatie Twinsport. Voor de vestiging in Woerden zijn we dus ook betrokken bij de verzekeringen voor inventaris, goederen, huurdersbelang en bedrijfsschade.  Hans van der Pauw is daarom om 8:00 uur al ter plekke om samen met de directeur van Twinsport en de coördinator van Salvage (een stichting die namens alle brandverzekeraars in Nederland iedereen die getroffen is door grote brand-, water- of stormschade verder helpt) de te nemen stappen af te stemmen.

Contra-expertise

VMD Koster benoemt vervolgens namens Twinsport een contra-expert om de belangen van Twinsport te behartigen. Ook voert de contra-expert overleg met de experts van de verzekeraar. Deze contra-expert is nog dezelfde ochtend aanwezig voor overleg en analyse.

Noodwinkel een maand later al geopend

Twinsport zelf neemt direct maatregelen om de schade zo veel als mogelijk te beperken. Daarbij hoort ook een communicatieplan voor de klanten van het bedrijf. Een kleine maand na de brand heeft de sportwinkel een witte zeecontainer in gebruik genomen als servicepunt. Dat kon op het eigen parkeerterrein. Klanten kunnen daar bestellingen plaatsen en ze kunnen er terecht voor advies. Ook kunnen ze bijvoorbeeld hun racket laten bespannen. Op deze manier beperkt Twinsport zoveel als mogelijk de (bedrijfs)schade. De winkel opent de deuren pas weer in 2020.

Veel aandacht voor preventie, maar dan nog loop je risico’s

Brandpreventie staat hoog op de agenda bij Twinsport. Er worden ook regelmatig testen uitgevoerd, zelfs nog vier dagen voor brand. Maar je hebt niet alles zelf in de hand. Want de brand ontstond niet bij het bedrijf zelf, maar in het dak van het bedrijfsverzamelgebouw.

De financiële kant van de schade (en wat is verzekerd?)

De herbouw en inrichting van een nieuw pand op de locatie is inmiddels in volle gang. VMD Koster, Twinsport en de (contra-)experts werken samen aan een goede afwikkeling van de schade. Dankzij de verzekeringen voor inventaris, goederen en huurdersbelang wordt de materiële schade vergoed. Met de bedrijfsschadeverzekering wordt de financiële schade door de gedeeltelijke bedrijfsstilstand  opgevangen. Samen met de snelle reactie vanuit Twinsport zorgen deze verzekeringen ervoor dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.