Arbeidsinspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbeidsinspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Donderdag 2 december 2021

Arbeidsinspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Ook wordt altijd gekeken naar het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. Dit staat in het jaarplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie (de nieuwe naam van Inspectie SZW).

Serieus aan de slag gaan met RI&E

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de coronacrisis bewezen hoe belangrijk de centrale gedachte van de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld moeten brengen om ze vervolgens aan te pakken. Het is daarom van groot belang dat meer werkgevers hiermee serieus aan de slag gaan.

Bekendheid en naleving RI&E

In 2019 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een plan om de bekendheid en de naleving van de verplichte RI&E te verbeteren. De focus lag toen vooral op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren. In 2021 was de focus ook gericht op het verhogen van de kwaliteit van de RI&E door te bevorderen dat werkgevers de risico’s goed beheersen met het treffen en uitvoeren van passende maatregelen. In 2022 wordt dit verder voortgezet.

Advies over RI&E en de verzuimaanpak

Gaat u als werkgever voor een effectieve verzuimaanpak? Wij ondersteunen u hier graag bij. Neem contact op met onze adviseurs voor een kennismakingsgesprek. Bel 0172 611 116 of vul het contactformulier in.

Advies verzuimaanpak