AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

Vrijdag 11 november 2022

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het CBS verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

AOW-leeftijd stijgt minder snel sinds 2019

In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Tot dan toe steeg de AOW-leeftijd één op één mee met de levensverwachting. Nu is in de wet vastgelegd dat voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden omhooggaat. Dat gebeurt op basis van de jaarlijkse CBS-prognose voor de resterende levensverwachting van 65-jarigen.

Levensverwachting voor 65-jarigen

Voor het vaststellen van de AOW-leeftijd kijkt de wet vijf jaar vooruit. Vorig jaar was de verwachting van het CBS dat 65-jarigen in 2027 een levensverwachting van 20,93 jaar zouden hebben. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. Deze bleef daarom 67 jaar. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. De AOW-leeftijd stijgt daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Ontwikkeling AOW-leeftijd

  • Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • De AOW-leeftijd wordt in 2024 67 jaar en dat blijft zo in 2025, 2026 en 2027.
  • Daarna volgt dus weer een verhoging: 67 jaar en 3 maanden in 2028.

Tips om jouw pensioenopbouw te controleren

De AOW-leeftijd ligt hoger dan in het verleden en dat heeft invloed op jouw toekomstplannen. Weet je hoe jouw pensioenopbouw ervoor staat? Onze pensioenadviseurs kunnen helpen. Hier alvast een paar tips:

  1. mijnpensioenoverzicht.nl biedt een schat aan informatie over jouw pensioenopbouw. Hoeveel AOW en pensioen heb je opgebouwd? Wat is mijn te bereiken pensioen? Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
  2. Van je pensioenuitvoerder krijg jejaarlijks een UPO (Uniform PensioenOverzicht) met de belangrijkst informatie over de huidige pensioenregeling. Zo krijg je meer inzicht in wat je nu opbouwt.
  3. Een adviseur kan veen pensioenverkenning en persoonlijke berekening maken aan de hand van jouw UPO en mijnpensioenoverzicht.nl. Dan krijg jehelemaal een helder beeld!
  4. Misschien kom je er na bestudering van de pensioenopbouw achter dat er noodzaak is om bij te sparen. Dan kun je daar beter tijdig mee beginnen.
  5. Mogelijk kan je invloed uitoefenen op de hoogte van de pensioenopbouw binnen de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan beleggingskeuzes. Misschien wil je meer of juist minder risico lopen.
Pensioenadvies van VMD Koster