Aanvullende dekkingen bij de autoverzekering

Aanvullende dekkingen bij de autoverzekering

Dinsdag 26 maart 2024

Aanvullende dekkingen bij de autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering is de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid verplicht. Daarnaast heb je veel verschillende mogelijkheden om de dekking uit te breiden. Wij bespreken de belangrijkste opties. Wil je persoonlijk advies? Vraag een offerte aan of bel 0172 611 116 om direct met één van onze adviseurs in gesprek te gaan.

Beperkt / Volledig Casco

Bij de dekking Beperkt Casco is je eigen auto verzekerd voor schade ontstaan door brand, diefstal, ruitbreuk, hagel, storm en aanrijding met overstekend wild.  

Volledig Casco

Bij de dekking Volledig casco is je auto net als bij Beperkt casco verzekerd voor schade ontstaan door brand, diefstal, ruitbreuk, hagel, storm en aanrijding met overstekend wild. Ook ben je hiermee verzekerd voor schade veroorzaakt door een aanrijding, vandalisme en te water raken. 

OVI / SVI

De dekking Ongevallen voor inzittenden (OVI) keert vaste bedragen uit bij overlijden van de bestuurder en/of passagiers als het motorrijtuig bij een ongeval betrokken is. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen. Er is geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

De dekking Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is ruimer. Deze biedt de bestuurder en/of passagiers een dekking voor de daadwerkelijk geleden letsel-, emotionele en materiële schade bij een ongeval. Hieronder vallen bijvoorbeeld: inkomstenderving, ziektekosten en smartengeld. Ook de privé-eigendommen van de inzittenden die tijdens het ongeval kapot of verloren gaan vallen onder de dekking.  

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering voor je auto biedt juridische ondersteuning bij het verhalen van geleden autoschade op de tegenpartij of wanneer je zelf een ongeluk hebt veroorzaakt.

Heb je een gezin en neem je ook regelmatig deel aan het verkeer op andere manieren dan met de auto? Dan biedt een losse rechtsbijstandverzekering met module verkeer uitkomst. Dan zijn alle gezinsleden namelijk gedekt in allerlei verkeerssituaties. Dus ook als jij (of je partner of kind) lopend of met de fiets aan het verkeer deelneemt en daarbij betrokken raakt bij een ongeluk. 

Pechhulp

Hulp na een ongeval is standaard meeverzekerd. Maar hulp bij pech door een andere oorzaak niet. Je kunt aanvullend pechhulp meeverzekeren. Daarmee word je geholpen bij pech in Nederland en/of het buitenland.

Nieuwwaarde of aankoopwaarde

De nieuwwaarderegeling zorgt ervoor dat je voor een bepaalde periode een bedrag vergoed krijgt dat hoog genoeg is om dezelfde auto nieuw te kopen als de auto total loss is bij schade of door diefstal.

De aanschafwaarderegeling zorgt ervoor dat je voor een bepaalde periode het aankoopbedrag van de auto uitgekeerd krijgt als de auto total loss is bij of door diefstal. 

No-claimbeschermer

De no-claimbeschermer biedt bescherming voor de opgebouwde korting door schadevrije jaren. Je kunt één keer een schade claimen op de autoverzekering zonder dat het ten laste gaat van de opgebouwde korting. Door de claim op de verzekering zakt wel het aantal schadevrije jaren, maar de korting wordt dus kunstmatig in stand gehouden. Bij het overstappen naar een andere verzekeraar vervalt het voordeel aangezien deze uitgaat van de werkelijk opgebouwde schadevrije jaren.