Aansprakelijkheid bestuurders en de WBTR

Aansprakelijkheid bestuurders en de WBTR

Maandag 3 mei 2021

Aansprakelijkheid bestuurders verenigingen en stichtingen en de WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het heeft gevolgen voor de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders.

Het doel van de WBTR

Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ te vaak voor te komen. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Verplichtingen verhogen het aansprakelijkheidsrisico

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren als bestuurslid vereniging of stichting

Bestuursleden van verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 1 juli 2021 hoofdelijk aansprakelijk worden bij een faillissement. Dit is het geval als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het belang van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt met de komst van de WBTR verder toe. Onze risicomanagers gaan graag met u in gesprek over de risico’s die u loopt. We kijken dan samen of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een zinvolle aanvulling is op uw verzekeringspakket. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of vul het contactformulier in zodat wij met u contact op kunnen nemen.

Advies verzekering bestuurdersaansprakelijkheid