Aansprakelijk voor schade als je iets huurt of leent?

Aansprakelijk voor schade als je iets huurt of leent?

Vrijdag 20 oktober 2023

Aansprakelijk voor schade aan iets dat je gehuurd of geleend hebt?

Als je schade aan een ander toebrengt, kun je aansprakelijk gesteld worden. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ben je hiervoor gedekt. Natuurlijk geldt de dekking alleen als dit past binnen de polisvoorwaarden. Want hoe zit het als je iets huurt of leent? Daarover gaat de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering. 

Eigen bezittingen

Schade aan eigen bezittingen is niet gedekt. Je kunt jezelf immers niet aansprakelijk stellen. De opzichtclausule gaat over schade aan zaken die je geleend, gehuurd of in gebruik hebt. Omdat je de goederen langere tijd in je bezit hebt, worden zij door de verzekeraar gezien als eigen bezittingen. Schade aan zaken die je geleend, gehuurd of in gebruik hebt, is daarom (meestal) niet gedekt.

De opzichtclausule en de AVP

In de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geldt de opzichtclausule onder andere voor gebruik tegen betaling (oftewel huren), schade aan motorrijtuigen of boten en bij verlies van betaalmiddelen.

Als je iets leent, is van belang voor hoe lang dat is. Wanneer je de boormachine voor een uurtje van de buurvrouw leent en deze beschadigd raakt, is dit meestal wel gedekt. Ben je echter langere tijd bezig met klussen en leen je die boor voor een week, dan wordt dit wel beoordeeld als eigen bezit. Er is dan geen dekking bij schade aan de boor.

Wat kun je doen als je iets kostbaars leent (of uitleent)?

Als je kostbare zaken leent of uitleent, doe je er goed aan rekening te houden met de opzichtclausule. Is eventuele schade gedekt bij de uitlener? En als dat niet het geval is: hebben de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van degene die leent een opzichtclausule?

Blijkt dat er geen dekking is bij de uitlener en lener? Dan is het onze tip afspraken te maken over wie de kosten betaalt als er schade ontstaat. Dit kan achteraf veel discussie voorkomen.

Schade aan gehuurde spullen

Zoals aangegeven is schade aan gehuurde spullen uitgesloten op de AVP. Als je de boor die we hiervoor bespraken niet leent bij de buurvrouw, maar huurt bij de bouwmarkt, is er dus sowieso geen dekking. Om toch verzekerd te zijn, is het vaak mogelijk om een tijdelijke verzekering af te sluiten bij het verhuurbedrijf.

Schade aan een huurwoning

Bij een huurwoning is de woning zelf (de opstal) verzekerd met de opstalverzekering die de verhuurder afsluit. De opstalverzekering dekt de kosten wanneer er bijvoorbeeld door brand schade aan de vaste delen van de woning ontstaat.

Maar hoe zit het als je zelf schade aanbrengt aan de huurwoning? Dan kan de eigenaar de kosten op jou verhalen. Of dit gedekt is op de AVP, is afhankelijk van de voorwaarden van jouw verzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid en de opzichtclausule

Een aansprakelijkheidsverzekering is ook voor bedrijven en instellingen onmisbaar. De opzichtclausule is ook van toepassing voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als dat nodig is, kan de dekking worden uitgebreid om gehuurde en geleende zaken toch mee te verzekeren. Daar lees je meer over de blog Aandachtspunten bij verzekeren bedrijfsaansprakelijkheid.

Vraag stellen aan onze adviseurs