Aanpassen pensioenregeling door hogere pensioenrichtleeftijd

Aanpassen pensioenregeling door hogere pensioenrichtleeftijd

Woensdag 11 oktober 2017

Aanpassen pensioenregeling door hogere pensioenrichtleeftijd

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Het gevolg is dat veel pensioenregelingen aangepast moeten worden. De wijziging is minder ingrijpend dan een aantal jaar terug, toen de pensioenleeftijd opschoof van 65 naar 67 jaar. Toch is het heel belangrijk dat u samen met uw adviseur kijkt wat de consequentie is van de hogere pensioenrichtleeftijd.

Waarom wordt de pensioenrichtleeftijd 68 jaar?

De AOW-datum wordt bepaald op basis van de levensverwachting en gaat in stapjes van 3 maanden omhoog. De uiteindelijke AOW-datum wordt 5 jaar vóór de AOW-datum vastgesteld en is nu opgeschoven naar 67 jaar en 3 maanden voor 2022 en 2023. Omdat de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen in hele jaren wordt vastgesteld gaat de pensioenrichtleeftijd nu in één keer naar 68 jaar. Anders zou er 3 maanden geen pensioen meer opgebouwd worden tot aan de AOW-datum.

Pensioenvoorstellen van de pensioenuitvoerder

Dit extra opbouwjaar betekent dat de meeste pensioenregeling een aanpassing wacht. Pensioenuitvoerders komen met een voorstel voor de aanpassing op de pensioenregeling. De eerste voorstellen zijn binnen en worden of zijn al door ons beoordeeld. We beoordelen de wijziging, vertalen het naar de impact voor u als werkgever en voor de werknemers. U krijgt een advies over wat te doen. Ook krijgt een voorbeeld instemmingsbrief richting uw medewerkers.

Advies over aanpassing van de pensioenregeling

Heeft u vragen over de aanpassing van de pensioenregeling? Neem dan contact met Edgar Gilijamse of Jan Zwiers. Bel 0172 611 116 om een afspraak te maken of stuur een mail (egilijamse@vmdkoster.nl of jzwiers@vmdkoster.nl). 

Onafhankelijk pensioenadvies bij VMD Koster