Aanpak autodiefstal steeds succesvoller

Aanpak autodiefstal steeds succesvoller

Maandag 22 januari 2018

Aanpak autodiefstal steeds succesvoller

De aanpak van voertuigdiefstal verloopt steeds beter. Vooral de schadelast van gestolen jonge auto’s (tot en met zes jaar) is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen in 2017.

Internationale diefstalsignalering

Het terugvindpercentage van jonge auto’s is behoorlijk gestegen. In 2012 was dit nog 22 procent, inmiddels is het 36 procent. Dit is onder meer te danken aan het verbeterde registratieproces. Een gestolen auto wordt zo snel mogelijk geregistreerd en gesignaleerd. Binnen twee uur na aangifte staat een internationale diefstalsignalering online. Gevolg is dat de export van gestolen auto’s naar landen in Oost-Europa is ingewikkeld geworden.

Samenwerking politie en Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Als de politie een gestolen auto aantreft bij een malafide bedrijf, is er vaak onvoldoende capaciteit om het hele terrein na te lopen of er meer gestolen onderdelen en voertuigen aanwezig zijn. In zo’n geval wordt Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit door de Officier van Justitie als strafrechtelijk bewaarder benoemd. Zij nemen een deel van het werk van de politie over. Zoals registratie van alle gestolen onderdelen voor het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, dat op zijn beurt bij de fabrikant navraagt uit welke auto het onderdeel afkomstig is. Deze samenwerking tussen partijen werkt ook mee aan de daling van het aantal diefstallen. Dit komt doordat dieven hun afzetkanaal kwijtraken.

Offerte autoverzekering