Verzekeren van goederentransport

Verzekeren van goederentransport

Vrijdag 13 oktober 2023

Verzekeren van goederentransport

Zijn er bij jouw bedrijf regelmatig inkomende en uitgaande goederen die vervoerd worden? Dan is de goederentransportverzekering een belangrijk onderdeel van het risicomanagement. Raken de goederen die worden vervoerd kwijt of beschadigd? De goederentransportverzekering dekt de schade die onderweg ontstaat. Waar moet je op letten bij deze verzekering en de overlap met andere zakelijke verzekeringen?

Advies goederentransportverzekering  

Welke kosten worden vergoed?

De dekking omvat meestal de inkoopwaarde, de misgelopen winst, de transportkosten en eventuele invoerrechten.

Maakt het uit hoe de goederen vervoerd worden?

Het vervoersmiddel maakt niet uit. De verzekering is er voor goederenvervoer per vrachtwagen is, per trein, schip en vliegtuig.

In welk gebied is er dekking?

Voor de locatie kun je kiezen tussen de Europadekking of werelddekking. Hoe wel rekening met de sanctiewet. Deze wet regelt dat je geen zaken mag doen met personen, organisaties of landen die op een sanctielijst staan van Nederland, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Als jouw transport niet voldoet aan de sanctiewet en -regelgeving, vervalt de dekking.

Is schade aan bederfelijke zaken ook gedekt?

Meestal is dit niet standaard meeverzekerd, maar bestaat hiervoor wel een aanvullende dekking. Met deze extra dekking vallen ook bederfelijke goederen onder de goederentransportverzekering.

Wordt rekening gehouden met de Incoterms?

De Incoterms regelen het kopen en verkopen van goederen en beschrijven de verantwoordelijkheden van kopers en verkopers die actief zijn in het internationale handelssysteem. Ze bepalen wie controle heeft (bezit) en wie risico's draagt tijdens het transportproces van goederen van verkoper naar koper.

De Incoterms en de goederentransportverzekering hangen nauw met elkaar samen, vooral bij de overgang van het verzekerd belang. De Incoterm bepaalt wie de verzekering van de vervoerde goederen afsluit: de verkoper of de koper.

Is een goederentransportverzekering nodig bij transport door een professionele vervoerder?

Ook als je gebruik maakt van een professionele vervoerder, die je bij eventuele schade aansprakelijk kan stellen, is een goederentransportverzekering belangrijk. De transporteur is namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag.Omdat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden, is voor professionele vervoerders devervoerdersaansprakelijkheidsverzekering een belangrijke verzekering.

Is een goederentransportverzekering nodig als er al een inventaris- en goederenverzekering is?

Een inventaris- en goederenverzekering dekt alleen schade en verlies aan goederen als deze zich in jouw pand bevinden. Deze verzekering is dus niet genoeg.

Wat is niet verzekerd met de goederentransportverzekering?

  • Schade aan spullen waarin je niet mag handelen omdat ze gebruikt kunnen worden voor oorlogsvoering (dual use goederen) is uitgesloten van de dekking.
  • Schade aan goederen die bederven doordat ze niet met het juiste vervoermiddel zijn vervoerd is ook niet gedekt.

Offerte goederentransportverzekering aanvragen