Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Handboek meldplicht datalekken

dinsdag 14 februari 2017

Handboek meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Met deze meldplicht wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Handboek voor uw organisatie

De verzekeringsadviseurs van VMD KOSTER verzekeringsgroep hebben een handboek samengesteld. Daarin zijn voor u en uw collega's de regels overzichtelijk en duidelijk verwoord. Zo weet iedere medewerker wat onder een datalek valt en hoe gereageerd moet worden. Vraag het handboek gratis aan via het contactformulier op deze pagina of stuur een mail naar

Handboek meldplicht datalekken aanvragen

Wat is een datalek?

De meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan het Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. Een datalek betreft alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Voorbeelden van hoe datalekken ontstaan

  • Een kwijtgeraakte USB stick
  • Een gestolen laptop
  • Een inbraak door een hacker
  • Verzending van e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden
  • Een malware besmetting
  • Een calamiteit zoals een brand in een datacenter

Strengere Europese wetgeving vanaf 2018

In het handboek is ook aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie. Met de komst van de AVG wordt de Wbp dus vervangen. In 2018 moet ook uw organisatie voldoen aan de eisen die de AVG stelt. De AVG heeft consequenties voor de wijze waarop u als organisatie om moet gaan met persoonsgegevens en hoe u deze mag delen met andere organisaties. 

Handboek meldplicht datalekken van VMD KOSTER

Verzekering cybercrime

Met een Cyber en Data Risks verzekering is uw bedrijf verzekerd tegen de (financiële) gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. U krijgt bovendien ondersteuning van een team van ervaren professionals om de schade te beperken. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van VMD KOSTER. Bel 0172 611 116 of mail naar