6 tips om verzuim te voorkomen

6 tips om verzuim te voorkomen

Donderdag 14 februari 2019

6 tips om verzuim te voorkomen

Psychische aandoeningen (waaronder stress en depressie) en aandoeningen aan het lichaam (waaronder RSI en rugklachten) zijn veelvoorkomende beroepsziekten in Nederland. Als werkgever kunt u deze soorten ziekteverzuim natuurlijk nooit helemaal voorkomen, maar u kunt wel bijdragen aan het geluk en de gezondheid van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door onderstaande tips uit te voeren.

Adviesgesprek over ziekteverzuim  

Tip 1: creëer goede werkplekken

Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.

Tip 2: zorg voor een goede werkdruk

Dat de werkdruk af en toe hoog (of te laag) ligt, is niet te vermijden. Maar zorg dat uw medewerkers daar niet te vaak mee te maken hebben. Zorg ook dat ze goed weten wat ze moeten doen, bied ze de mogelijkheid om hun eigen dag in te delen en zoek een balans in verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op die manier zullen uw medewerkers zich zekerder voelen, meer energie hebben en is de kans kleiner dat ze zich vaak ziek melden.

Tip 3: maak het gezellig

Een goede werksfeer draagt bij aan het plezier op het werk. Uw medewerkers gaan met meer plezier naar het werk en zullen minder snel verzuimen.

Tip 4: geef ruimte voor ontwikkeling

Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en uw medewerkers hebben geen mogelijkheden om zich ook persoonlijk te ontwikkelen, verdwijnt de lust om te werken. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is. 

Tip 5: luister naar uw mensen

Mensen worden graag gehoord. Luister goed naar ze en zorg dat uw mensen het gevoel hebben gewaardeerd te worden.

Tip 6: werk met een duidelijk verzuimprotocol

Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Met een duidelijk verzuimprotocol laat u als bedrijf ook zien dat u verzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het minimaal eens per jaar in een teamoverleg.

Offerte ziekteverzuimverzekering