1,3 miljoen werknemers met burn-out klachten per jaar

1,3 miljoen werknemers met burn-out klachten per jaar

Woensdag 18 november 2020

1,3 miljoen werknemers met burn-out klachten per jaar

In 2019 hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Bij elkaar verzuimden zij 11 miljoen werkdagen met werkstress als reden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim liepen op tot 3,1 miljard euro per jaar. De gemiddelde verzuimkosten per werknemer bedroegen 9.100 euro. De kosten lopen vooral op omdat mensen langer zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Meer autonomie

Veel werkgevers nemen al de nodige maatregelen ter preventie. De meest getroffen maatregel is werknemers meer autonomie geven. 67% van de werkgevers geeft de werknemer meer ruimte om het werk zelf in te richten. Werknemers ervaren de genomen maatregelen echter nog niet als genoeg, 44% vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Coronacrisis en burn-out

De impact van de coronacrisis op het werk is groot. Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen. Toch blijkt dat medio juni, na de eerste golf, de burn-outklachten redelijk stabiel blijven: 17% van de werknemers ervaart op dat moment burn-outklachten. Werknemers in het onderwijs (22%), de ICT sector (21%) en de zorg (19%) hebben het vaakst klachten. 

Concentratieproblemen en werk-privé balans

Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Zo heeft 12% van de thuiswerkers moeite om zich te concentreren en geeft 8% dit als reden voor het verzuim. Bij thuiswerkende ouders met kleine kinderen verslechterde de werk-privé balans. Positief is dat de sociale steun tijdens de coronacrisis erg goed bleef: 87% van de werknemers ervaart veel steun van de leidinggevende.