Ziekteverzuim nog steeds hoog: wat kan je als werkgever doen?

Ziekteverzuim nog steeds hoog: wat kan je als werkgever doen?

Woensdag 21 juni 2023

Ziekteverzuim nog steeds hoog: wat kan je als werkgever doen?

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het eerste kwartaal van dit jaar 5,7%. Dit is iets lager dan een jaar eerder, toen het 6,3% was. Vergeleken met de voorgaande jaren ligt het verzuim nog steeds hoger.

Sterke toename verzuim in 2022

Over het gehele jaar 2022 was het ziekteverzuimpercentage 5,6%. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 56 werden verzuimd wegens ziekte. In 2021 was dit percentage 4,9. Niet eerder heeft het CBS een zo grote toename gemeten van het jaarcijfer.

De verzuimfrequentie is het aantal keren dat iemand zich gemiddeld per jaar ziek meldt. In 2022 was dit 1,5 keer. De jaren hiervoor lag dit op 1,2. Ook de gemiddelde verzuimduur nam toe. Van 7,5 werkdagen in 2020, naar 8 in 2021 en 9 in 2022. Conclusie: we zijn vaker en langer ziek.

Rekensom over de kosten van verzuim

 • Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag
 • Er zijn acht miljoen werknemers
 • De ziekmeldingsfrequentie is 1,5
 • De gemiddelde verzuimduur is 9 dagen
 • Dit maakt dat de totale verzuimkosten ruim 27 miljard euro zijn. Dat is 9 miljard euro meer dan 2021.

Ziekteverzuim door stress

Griep en verkoudheid zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken (57%). Stressvol werk was in 16% van de ziektegevallen de oorzaak. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat werk in 25% een deel van de oorzaak is van het laatste verzuim. En 20% ervaart burn-outklachten. Psychosociale arbeidsbelasting is daarom een belangrijk thema.

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting gaat over taakeisen, autonomie, emotionele belasting en de moeilijkheid van het werk. Is er geen goede balans? Dan kan dit leiden tot psychische klachten en zo voor uitval zorgen. De kans op langdurige uitval is het hoogst als de autonomie laag is en de taakeisen hoog zijn.

Stress en verzuim aanpakken

Stress aanpakken

 • Herken stressklachten en trap op tijd op de rem als er klachten zijn.
 • Maak werkstress bespreekbaar, creëer hiervoor een veilige omgeving.
 • Stimuleer sport en beweging, want als fitte medewerkers zijn beter bestand tegen stressvolle situaties.
 • Stimuleer een gezonde levensstijl, want dit zorgt voor meer energie op de lange termijn.
 • Wees betrokken, dat kan bijvoorbeeld door empathisch leiderschap.

Hoe herken je stress?

Je wilt werkstress en ziekteverzuim voorkomen, maar hoe weet je of er in jouw bedrijf mensen met stressklachten rondlopen? Wees alert op de volgende signalen:

 • Lichamelijke klachten, zoals rugpijn en vermoeidheid
 • Gedragsveranderingen, zoals zich terugtrekken en een kort lontje hebben
 • Cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid, besluiteloosheid en concentratieproblemen
 • Negatieve gevoelens en gedachten
 • Regelmatig kortdurende ziekmeldingen

Empathisch leiderschap

Empathie is cruciaal als je een band wil creëren met je werknemers. Als je je inleeft in je werknemers, voelen ze zich gezien, begrepen en serieus genomen. Het schept vertrouwen. Daardoor voelen je werknemers zich ook meer betrokken bij je bedrijf en zijn ze gemotiveerder.

Hoe pas je dit toe als leidinggevende? Investeer tijd in één-op-één contact met je werknemers. Toon oprechte interesse, stel open vragen en vraag door. Soms is empathie ook een kwestie van niets doen of zeggen. Zo geef je je werknemer de ruimte zijn of haar verhaal te vertellen.

Verzuim aanpakken met VMD Koster

Op het gebied van gezondheid en veiligheid van uw personeel is er vaak veel winst te behalen. Investeren in de vitaliteit van uw medewerkers is daarom wat ons betreft een belangrijk onderdeel van de verzuimaanpak. Er zijn genoeg manieren te bedenken om hiermee aan de slag te gaan. Bij VMD Koster denken wij graag met je mee over de oplossingen die bij jouw organisatie passen.

Advies verzuimaanpak