Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar

Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar

Vrijdag 19 februari 2021

Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid was in het vierde kwartaal van 2020 4,9%. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 werden verzuimd wegens ziekte. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002 (5,4%).

Advies verzuimbeleid

Meer verzuim in het vierde kwartaal

Dat het verzuim hoger lag dan eerder in het jaar was geen verrassing. Het ziekteverzuim is in het eerste en het vierde kwartaal (herfst en winter) altijd iets hoger dan in de andere kwartalen. Ook het aantal besmettingen met het coronavirus liep in deze periode snel op.

Kleinste bedrijven kennen laagste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,3%. Met een toename van 1,5 procentpunt hadden zij wel de grootste stijging in ziekteverzuim. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,5% een half procentpunt hoger dan een jaar eerder. Bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,5% (0,2 procentpunt meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder).

Wat kunt u als werkgever doen om verzuim laag te houden?

Vooral als het verzuim langer duurt, is de impact op uw bedrijf gigantisch. Maar er is vaak niet één iemand in de organisatie die alles in goede banen leidt. Daardoor blijven kansen onbenut en zijn verzuimkosten ook onnodig hoog. Een paart tips:

 • Verder kijken bij ziekteverzuim
  Het is belangrijk om verzuim niet als een geïsoleerd probleem te zien, maar juist te kijken naar de gehele organisatie en alle factoren die van invloed kunnen zijn op ziekteverzuim.
 • Verzuimbeleid vastleggen in een protocol
  Bedrijven moeten een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Onderdeel daarvan is het verzuimprotocol.  In het protocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.
 • Werk samen met de werknemers
  Bespreek duurzame inzetbaarheid met uw werknemers. En stimuleer werknemers om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met een  Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Geef daarnaast uitleg over onderwerpen die de vitaliteit verhogen, zoals het belang van bewegen en juiste lichaamshouding tijdens het werk, van omgaan met werkstress en van juiste voeding. Laat de werknemers ook meedenken over de oplossingen.
 • Focus op preventie bij arbodienstverlening
  Maatregelen voor preventie en spoedige re-integratie zijn het meest effectief als er een goede link is tussen de verzuimverzekering en de arbodienst. Wij werken daarom samen met NLG Arbo. Bij deze arbodienst ligt de prioriteit op medewerkers gezond houden.
 • Collectieve zorgverzekering helpt medewerkers gezond houden
  Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol bij verzuimpreventie. Zeker wanneer de werkgever stimuleert om ook aanvullend verzekerd te zijn voor bijvoorbeeld fysiotherapie. zorgverzekeraars bieden daarnaast gezondheidsprogramma’s voor bedrijven.

Ondersteuning bij het verzuimbeleid

Wij ondersteunen werkgevers bij het totale verzuimbeleid. We kijken daarbij veel verder dan alleen het contract met de arbodienst en de verzuimverzekering. In een vrijblijvend adviesgesprek maken we graag kennis met u en uw organisatie. Zo kunnen wij onze dienstverlening afstemmen op uw wensen.

Adviesgesprek verzuimbeleid aanvragen